neděle 21. dubna 2024 Alexandra

2014 - na křídlech změn...

Už jen malou chvíli a rok pod vládou čísla 6 se odebere ke spánku. No, je na čase, reptají mnozí, byla to jízda rychlovlakem do stanice Bezčasí. Od loňského prosince nabraly životy mnohých z nás nečekaný sprint. Zvláště ve vztazích. V roce od vládou šestky se ani nic jiného čekat nedá. Se zrychlujícími se vibracemi na sebe odměny a "vytahání za uši" za každý nás čin nenechaly dlouho čekat. Všechno šlo ráz na ráz. " Jsi v pohodě? Tady máš dáreček! Zlobíš? Tu máš pohlavek! Plánuješ? Život má vlastní plány... Jsi otevřen Neznámu? Připluje odměna.. překvapení..."

Všechno, co není ryzí, pravdivé, autentické... co je přežité, zkostnatělé, tradiční... vše, co neumožňuje růst a stojí v cestě do spirituálních výšin je nemilosrdně odkryto, odhaleno, rozbito a opuštěno. Šestka-vztahy ve všech podobách. Rodinné, přátelské, milostné, pracovní... A nejen  ty mezilidské. Možná přichází čas i na ty meziplanetární, galaktické..Sítem hodnověrnosti prochází i vztahy s každým projevem božské Existence tady na planetě..s říši rostlin, zvířat i krystalů...
Nikdo z nás není ostrov. Jsme spolu propojeni víc než tušíme. Každá bytost, zvíře, kámen utkává gobelín  projeveného světa a každý z nás nese poselství těm, které potkává. Jsme propojeni jedním Duchem a-ač jsme si někteří blíž a jiní vzdálenější-jsme všichni součástí jednoho Celku. Ať už to přijímáme nebo ne. Jak by tedy kdo, uvědomuje-li si ono propojení se vším, mohl komukoli provést co zlého? 


6-vládnoucí v roce 2013 -revitalizuje a napravuje náš soulad s okolím. Přežité, nefunkční, formální či odžité vztahy ukončuje,  přeměňuje na nové formy a přínosná opětovná setkáni z minulých životů obnovuje. Někdy se toužíme přimknout ke staré známé minulosti a zastaralými rituály znovu nalézt bezpečí  předvídatelnosti. Ale to je marný pokus! To jen náš strach brání životu plynout v přirozenosti...


Včera tu byl jiný svět. Před časem, s končícím mayským kalendářem nastal čas otevřít se novému, úžasnému, fantastickému... Tomu, co překonává naše představy o tom, jaký je Život... Nebyl to tedy jen rok pod vládou tarotového symbolu zamilovaných,  přehodnocování hodnot ve vztazích; byl to především rok otevírání srdce pro celý svět, zamilování se do života... Čas nalézáni nových hodnotných duchovních vztahů, spřízněných duší, znovunalezení částí, střípků i polovin své duše v druhých... Po mnoha staletích Temna, 3D světa, ve kterém se vše projevovalo velmi pomalu (dárečky i pohlavky), světa pod tíhou staré karmy; světa, kde se lidé spirituálně ladění pohybovali incognito... přichází čas Světla. Duchovní principy jsou odtajněny a už je jen na nás, co s tím uděláme. Světelná, skutečná rodina, spřízněná Duchem se začíná nalézat, potkávat, sbližovat a... radovat!  Přichází čas nekonečného štěstí a nekonečné tvořivosti!


Ovšem jen... opustíme-li koncepty mysli, jak by měly věci vypadat, chtivost, stará lpění, pocit vlastnictví, lpění, agrese a manipulaci... Ještě nás tedy v nastávajícím roce čekají bitvy. Bitvy se sebou samými a našimi návyky. Také nervozita těch, co nechtějí přijmout novou láskyplnou existenci. Války těch, co potřebují ještě zůstat v pomalých, hrubohmotných vibracích, neboť si chtějí zachovat bojování, konkurenci, soutěžení  levohemisférově orientované skutečnosti. Zlobení se, vztek a agrese têch, co si nevšimli, že svět kolem se změnil a mohou se napojit na sdílející, spolupracující, synergickou energii. Mohutná vlna transformace, která už je na vzestupu, nás buď promění nebo zničí. Planeta a celý vesmír nepotřebují násilnické, egoistické, individualistické barbary; bylo už dost drancování a šíření temnoty. Máme-li být tvůrci nové, krásné "reality" naše srdce musí být čistě, mírumilovné a laskavé.


 Nastávající rok 2014 bude tedy náročný. Bude sbližovat bytosti světla...ale také oddělovat světlo od temnoty, pravé od falešného, lásku od vypočítavosti, radostné od hořkého, pravdivé od lživého. Bude oddělovat duše, které ještě potřebují čas ke zrání, od duší už připravených na pouť velkolepým vesmírem nových možností. Všichni směřujeme kam máme, jen různým tempem. Někteří spí spirituálním spánkem, a ještě si nevšimli jakékoli změny, ačkoli je drtí... Někteří změnu vidí, ale jsou zmatení, neboť nikterak nezapadá do jejich zaběhlého systému víry, hodnot a vidění světa. Jsou stále roboty pod vládou karmy, se zautomatizovaným systémem řešení vztahů a situací jako "přes kopírák". Vidíš jeden vzor -znáš všechny- na tapisérii opakujiciho se konání. Stejný vztah střídá stejný vztah. Totožné způsoby chování, reakcí na situace...Všechno kolem je jinak, ale robotický program zůstává. Záznam naprogramování můžeme nalézt  třeba v horoskopu, mapě karmy a podle toho, jak člověk žije, spatříme, jak dalece robotizaci ještě podléhá. Tuhle fázi, kterou jsme si všichni prošli přes mnoho životů, je možné v jedné vteřině odhodit! Probudit se. Zresetovat všechny programy. Nereagovat na životní výzvy automaticky. Nedělat věci stejně. Pořád dokola, jako křeček v kolotoči. Zastavit se. Vyskočit z vyježděných kolejí a nepodlehnout strachu z nejistoty nevyšlapané stezky...Odvážit se jednat, žít a milovat jinak než dřív, originálně a po svém. Vymazat robotické programy v mysli. Nepodlehnout vábení stejných lákadel, jen proto, že už víme, jak s nimi  zacházet. Vzhlížet výš, zvedat laťku toho, na co mám, nespokojit se s prostředností... Probudit se vlastním Světlem.


Všichni se budeme učit, jak žít v tomto světě nových zákonitostí, který nás čeká. Světě, o jakém jsme mnozí snili od dětství. Světě, kde projevení lásky není považováno za slabost, kde dávat má smysl.. kde cítíš sounáležitost a propojenost s se vším, co je... Neboť i s každou věcí, která se kolem nás projevuje, nás pojí neviditelné pouto spřízněnosti.. Svět, který si pamatujeme z pradávných dob... neboť všechno už jsme kdysi prožili.. už tu je zase..svět, kde vidíš zázraky v každém okamžiku, kde se lusknutím prstu zhmotní naše sny! A tak víc než kdy dřív musíme dávat pozor na naše sny! Budou-li moudré a krásné, skutečnost naši denní reality bude fascinující. Budou-li chtivé a neprozíravé zničí nás. Stejně jako strachy mohou pohřbít onu úchvatnou příležitost, jaká nás tu čeká. Dejme si pozor, na čem lpíme, po čem toužíme a čeho se bojíme! Stejně jako dřív, i teď se to následně stává realitou každého z nás, jen... daleko rychleji, než dřív...Strach je minulost. Už si s nim zahrávat nemůžeme. Naše strachy  víc a mocněji než kdy dřív mohou rozložit, zničit a zabít. Neboť se budou zhmotňovat daleko rychleji. Dokonalé přijetí toho, co je, bez obav a manipulování života; bez závislostí na čemkoli-věcech, lidech i způsobech konání a chování. Pohybujeme se v kruzích a opakujeme stejně vzorce chování po mnoho životů. Teď nastává šance to změnit. Co byl pravdou včera dnes už platit nemusí. I naše zvyky fungovat ve vztazích v nějakém vzorci byly letos prověřeny právě číslem 6. A co neprošlo, nemůže být nahrazeno stejnou hloupostí! Klíčové slovo zní: JINAK ! Jak? To ukáže příští rok! Necháme se překvapit! ;)


Tak tedy nejlépe hned, ještě do konce roku, s přicházejícím slunovratem identifikujme a následně opusťme své strachy, své závislosti, svá lpění a infantilní tužby. Vytvoříme tak posvátný prostor pro všechnu Krásu a Lásku a Velkolepé moudré sny! Novou realitu světa, který přichází. Jsme to my, kteří můžeme stvořit nádhernou krajku našich životů. Možné je skutečně všechno. Nadcházející rok bude ještě rychlejší a úchvatnější, než ten odeznívající!

Tento rok byl jako jedno velké třetí oko. Ukázal nám, jak se věci mají. Kdo za koho kope a v jakém dresu. Jak jsme na tom my sami, co se máme učit, co máme opustit a co je už přežité a falešné. Ukázal pravdu ve vztazích všeho se vším. Opravdu nastal konec světa... světa, jaký jsme znali, v jakém jsme mnoho tisíciletí žili. Změnilo se všechno.


A co s tím? Přichází 2014, rok pod vládou čísla 7 ( ve Feng shui umocněný prvkem stromu, principu růstu), tarotovým symbolem vozu. Bude to tedy jízda!! :) Čeká nás rok realizace změn, přesunů, stěhování, cest...rok v pohybu. Klid a nehnutelnost, zabarikádování se za hradbami fungovat nebude. Bylo by značně naivní myslet si, že se můžeme zahnízdit v naši hmotné realitě a čekat, až bouře přejdou, a všechno bude jako dřív. Nic nebude jako dřív. Ale to neznamená, že je něco špatně. Změna jako přirozená "konstanta" přírody a vesmíru přináší očištění, obnovu a nové. Na tomto světě nevlastníme nic, ani naše domy, ani svá těla, ani své blízké... Všechno je v pohybu. A nám zbývá to přijmout a vrhnout se do víru, stát se proměnou nebo se nechat bouří smést. Ona nám uhýbat nebude!


Možná nám ze života zmizí lidé, věci a situace nám důvěrné a dobré známé, leč nesoucí ztěžklou vibraci starého vidění reality. Možná pocítíme lehký smutek z konce starých časů a ze ztráty světa, jaký jsme znali...i s jeho utrpením. Možná budeme chtít, aby naše rodinné, milostné, přátelské a pracovní vazby s některými lidmi přetrvali, přestože nás už dělí hradba jiných světů... Možná budeme chtít urychlit něčí růst či probudit spící... Ale to všechno není možné. Realitou bude pouze pravda. Kdo je na stejné vibrační vlně bude s námi, kdo není, dříve či později zmizí. Může nám přinést pouze utrpení, oddalujeme-li bolestnou ztrátu..blokujeme tak svůj život v jeho nádheře nekonečných možností. Všechno má svůj čas. Nikdo nemůže pozvednout nás, nejsme-li připraveni a nikdo nemůže žít život za druhého. Každý z nás roste po svém a ve svém tempu. A tak podobné nakonec přitáhne podobné a odplaví jinou frekvenci. Stejně jako nemá smysl někoho léčit, nepochopil-li poselství své nemoci, nemá cenu posunovat kohokoli, potřebuje-li svou lekci. Svou medicínu. Všichni ji potřebujeme. A všichni ji dostaneme. Přesně takovou, jakou potřebujeme, dokud nás nedovede k Pravdě.
V nadcházejícím roce změn nás ale, za odměnu přijetí ztrát a nejisté půdy pod nohama, čekají další úžasná setkávání se s bytostmi nám dávno předávno blízkými... těchto i jiných světů... Čeká nás i sdílení radosti a prohloubení lásky ve všech jejich podobách, pokračující se  znovusetkávání spřízněných duší dávného společenství, báječné cesty, poznávání  a realizace neuvěřitelných věcí...


Končící rok ukázal, jak to už nebude...a nový nám teprve přinese nové pohledy. 26 000 let je až příliš dlouhá doba na ukotvení návyků :) ale věřím, že to zvládnem...s otevřenou myslí a milujícím srdcem... My, jako dychtivé děti toužící po poznání, dobrodružství a realizaci originálního světa snů, teď stojíme v dokořán otevřené bráně do Neznáma. Všechno je možné a všechno je dárek... Nevíme, co bude dál a ono nevědění je semenem  živoucího stromu našeho života.
A ono semínko začne růst v nové realitě nečekaných možností... Nacházející slunovrat (21.12.) nám otevírá další dveře do posvátného světa proměny... Radujme se... Těšme se...Užijme si to... Kouzelná brána se otevírá... ;)

Autorka článku:  Klaudie Šindelářová heart

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.