středa 17. července 2024 Martina

Vlastivědné muzeum vystavuje unikátní zlatý poklad, který byl nalezen na šibeničním vrchu u Uničova

Výstava Vlastivědného muzea v Olomouci vůbec poprvé představí unikátní zlatý poklad, který po tři sta let ukrýval šibeniční vrch nedaleko Uničova. Poklad objevený v roce 1911 představuje jeden z nejvýznamnějších mincovních depotů předbělohorského období, který byl odkryt a zdokumentován na území Čech a Moravy.

Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo za přísných bezpečnostních opatření komorně laděnou výstavu, která návštěvníky uvede do světa peněžního oběhu na počátku 17. století. Jedinečný soubor mincí obsahující původně 352 zlatých ražeb byl uložen do země krátce po roce 1614. Jeden z našich největších zlatých nálezů byl nedlouho po svém objevení popsán litovelským lékařem a konzervátorem Janem Smyčkou. Díky tomu dnes mohl být jako celek odborně vyhodnocen a zpracován.

„Řada jiných pokladů, zejména čistě zlatých, takové štěstí neměla, neboť většinou došlo k jejich rozchvácení nebo zničení dříve, než mohly být popsány," uvádí kurátor výstavy Filip Hradil.

Také uničovský poklad se do dnešní doby nezachoval kompletní, a to z důvodu jeho rozdělení mezi nálezce a majitele pozemku. Zatímco nálezce, kterým byl zaměstnanec uničovské cihelny Petr Petřík, se rozhodl svoji zákonnou polovinu nálezu předat do muzea, vlastník pozemku, uničovský stavitel Zdenko Vodička, si svůj podíl ponechal a není známo, jak s ním naložil.

Naprosto ojedinělé je v případě uničovského depotu místo jeho objevení. Poklad byl nalezen na kopci Šibeník, na němž až do druhé poloviny 18. století stávala šibenice.

„Je zřejmé, že ukrytí pokladu bezprostředně souviselo s popravištěm, které tvořilo dominantu celého návrší. Ve středoevropském kontextu neznáme žádný jiný hromadný nález mincí, který by byl ukryt blízko šibenice. V tomto ohledu jde o naprostou raritu. Šibenice byla místem nečistým, kterému se lidé spíše vyhýbali. Uložení více než jednoho kilogramu zlata u popraviště proto budí řadu otázek, na které ale zatím neumíme odpovědět,“ dodal Hradil.

Majitele pokladu dnes sice neznáme, ale na základě numismatického rozboru finanční hotovosti lze říci, že jím musel být velmi bohatý obchodník či jiný příslušník tehdejších společenských elit.

„Složení nálezu napovídá, že mince byly střádány na Moravě. Na počátku 17. století byla hodnota pokladu srovnatelná s cenou uničovského měšťanského domu,“ zdůraznil kurátor.

Nejstarší mince pocházejí z doby vlády uherského krále Zikmunda Lucemburského (1387–1437), nejmladší naopak z roku 1614 z doby vlády krále Matyáše Habsburského (1608–1619). Nález obsahuje mince vyražené v řadě evropských zemí. Jsou zde zastoupeny v hojné míře mince uherské, sedmihradské, osmanské a dále ražby pronikající na naše území prostřednictvím baltského či rýnského obchodu (nizozemské, anglické, polské nebo pruské ražby). Třetí skupina mincí by se dala označit za regionální. Obsahuje ražby české, slezské, rakouské či italské.

Uničovský poklad je od svého objevení před více než sto lety představen veřejnosti vůbec poprvé.

„V rámci sbírky olomouckého Vlastivědného muzea se řadí tyto mince jednoznačně k nejcennějším předmětům, a proto jsme ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR přistoupili k řadě mimořádných bezpečnostních opatření, bude se jednat o výstavu nejen zajímavou, ale i mimořádně zabezpečenou,“ říká ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Výstavu doprovází odborná monografie s názvem Uničovský zlatý poklad. Nález mincí z počátku 17. století, která obsahuje popis všech dochovaných mincí pokladu včetně jejich vyobrazení a zařazuje unikátní depot do širší problematiky dějin peněz přelomu 16. a 17. století. Jejím autorem je vedoucí Historického ústavu VMO a kurátor výstavy Filip Hradil. Vydání knihy finančně podpořila Univerzita Palackého v Olomouci a Město Uničov.

„Je třeba ocenit odborný a erudovaný přístup odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Olomouci, pod vedením Filipa Hradila, při zkoumání tohoto výjimečného a cenného nálezu. Jejich práce nezůstala bez povšimnutí, protože publikace byla nominována, spolu s dalšími deseti aktivitami v anketě Olomouckého kraje, na Cenu veřejnosti za přínos v oblasti kultury,“ dodal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák.

Výstava bude k vidění v Handkeho sále Vlastivědného muzea Olomouc od 15. dubna do 5. června 2016.

Čtěte více:

Tisková zpráva

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.