Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

POLITICKÁ KORIDA: Co říkají jednotlivé zastupitelské kluby na nový návrh rozpočtu?

 
středa, 12. prosince 2018, 20:30

Je tu už třetí díl politické koridy s novým zastupitelstvem. Tentokrát jsme se zeptali jednotlivých zastupitelských klubů na předložený návrh rozpočtu města. Co na něj říkají? Kde vidí silné a kde naopak slabé stránky?

Otázka redakce

Jak hodnotíte předložený návrh rozpočtu města? Je něco, co se vám v něm nelíbí a co naopak ano?​
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve čtvrtek 6. prosince v 10:45, předsedové či jejich zástupci, měli čas odpovědět do středy 12. prosince, do 12:00. 

Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle času doručení do redakce:

Michal Giacintov (KDU-ČSL)

Existující návrh rozpočtu, který připravila ještě minulá rada, je sestaven dle představ a priorit této rady. Nyní se snažíme v něm hledat rezervy např. v provozních výdajích, které bychom chtěli použít především na investice.

Kladem je např. zvýšení financí a kompetencí komisí městských částí, vůle k zavedení participativního rozpočtu, více peněz do městské zeleně, parků resp. Flory a rovněž tak i snaha o vylepšení rozklikávacího rozpočtu.

Co se nám nelíbí je samozřejmě nedostatek financí a zadlužení města, jako velké břímě minulosti.

Jiří Zíma (KSČM)

Sestavování rozpočtu našeho města na rok 2019 není jednoduchá věc s přihlédnutí k velké zadluženosti Olomouce. Svým dluhem patří Olomouc k nejzadluženějšímu městu v ČR a dluh se pohybuje okolo 1,8 mld. Kč. Při psaní těchto řádků si vzpomínám, co všechno se naslibovalo občanům města v letošní předvolební kampani, aby se získal jejich hlas. Slibem nikdy neurazíš, ale realita je úplně jiná. Kdybychom sečetli všechny sliby na jedné straně a příjmy do městské pokladny na druhé straně, tak by vše muselo být nejméně dvojnásobné, ale kde na to vzít ? KSČM ve svém programu navrhovala reálné plány, ale zejména skutky vycházející z příjmů do městské pokladny a plného využití dotačních a pobídkových programů kraje, ČR a EU.

Rozpočet města na rok 2019 je dělaný podle nové organizační struktury, tak jsou některé položky nesrovnatelné. Kladem rozpočtu je jeho vyrovnanost. Nepočítá se s žádným úvěrem s vyjímkou kontokorentu, který je každý rok a to je dobré. Snížil se však výrazně objem investic přibližně o 130 mil. Kč a to není dobré. Zvyšují se výdaje na velké opravy a to je dobré. Snížili se neinvestiční dotace nejen proti roku 2018, ale i proti roku 2017 kultuře – 7 mil. Kč, školství – 1 mil. Kč a to z našeho pohledu není dobré. Komise místních částí /KMČ/ dostanou na své údržbové projekty daleko méně peněz, Technické služby budou mít pro KMČ 10 mil. Kč, ale bude se v podstatě soutěžit, který projekt bude z těchto peněz podpořen, ale to se nemusí na některou KMČ vůbec dostat a to je sporné...

Mohl bych takto dále pokračovat, ale formát této diskuze je omezen, ale i přesto děkuji za poskytnutí prostoru pro naše názory.

Jan Holpuch (ODS)

Rozpočet vnímám jako kompromis. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu připravovala ještě minulá rada, to ani jinak být nemůže. Osobně jsem rád, že se podařilo navýšit částku na údržbu parků, 20% je opravdu výrazné posílení a věřím, že bude na stavu městské zeleně vidět. Taky vůbec poprvé přispějeme na hlavní expozici během jarní Flory, od navrhovaných třech milionů si slibuji, že ubyde ponožek, přibude květin a spokojených návštěvníků.

Budu naopak rád, když se do příštího rozpočtu promítne debata o změně financování kulturních akcí. Ta je bohužel teprve před námi, takže zásadní projekty, jako je Divadelní Flora, Divadlo Tramtárie nebo Na Cucky, na koncepční změnu stále čekají.

Viktor Tichák (Piráti a Starostové)

Rozpočet je vyrovnaný (mírně přebytkový), ale špatný, jak pan primátor sám tvrdí. Jsou z něj patrné některé priority nové koalice, a to ještě předtím, než vzniklo programové prohlášení. Z podpory vysokých škol se najednou stala nepodpora, zvyšují se peníze na sport a na provoz. Nová struktura magistrátu bude mít pravděpodobně také finanční důsledky (více vedoucích pozic - více peněz na platy). Největší investicí roku 2019 bude osmdesátimilionová rekonstrukce poplašného systému. Žádné opravy ulic, žádné tramvajové tratě, místo toho opět mnoho peněz na nové projektové dokumentace, přestože v šuplících leží draze zpracované projekty za miliardy. Na ty peníze nejsou a to se nám samozřejmě nelíbí.

Líbí se nám náznaky jakési občanské participace, i když je to z rozpočtu méně patrné. Asi koalice zatím neuvažuje o participativním rozpočtu, jak bychom si představovali, ale dle slov pana primátora bude toto téma ještě otevřeno. Týká se také změny financování komisí městských částí, které jsme také velmi zdůrazňovali v našem předvolebním programu. Doufám, že budeme k diskusi o participaci a městských částech přizváni.

Rozumím, že nyní nastávají roky odříkání, protože musí město začít opravdu splácet dvoumiliardový dluh a protože se plošně zvyšují mzdy státních zaměstnanců, aniž by město na tyto mzdy dostalo prostředky od státu. Přesto si však myslím, že se dá škrtat spravedlivěji a funkčněji, než to dělá navrhovaný rozpočet (např. přesunutých 10 milionů, původně určených na opravy věhlasných olomouckých "nášlapných" chodníků).

Miloslav Tichý (ANO 2011)

Tato koalice předpřipravený rozpočet na rok 2019 zdědila po předchozí radě města a měla velmi málo času na jeho přepracování. Radě města se po mnoha náročných (a do noci trvajících) jednáních, včetně dvou zasedání investiční komise, podařilo sestavit rozpočet jako vyrovnaný. Jeho návrh doporučil zastupitelstvu schválit i finanční výbor, který se jím důkladně zabýval.

Co se týká samotné přípravy rozpočtu, ocitáme se ve velmi složitém období. Finance města celkově nejsou v takové kondici, jakou bychom si přáli. Tato rada měla možnost do tvorby rozpočtu zasáhnout jen z části. Rozhodně to není rozpočet, ze kterého bychom jásali, ale snažíme se o maximum možného. Znamená to, že detailně diskutujeme každou jednotlivou položku v každé konkrétní oblasti. Svazují nás vysoká zadluženost města a vysoké mandatorní výdaje. Velký problém při sestavování rozpočtu znamenalo zákonné navýšení mezd zaměstnancům ve veřejných službách a správě. Jde o povinné navýšení, na které nám stát nedal ani korunu.

Jsem přesvědčený, že město má především zajišťovat kvalitní a dostupné veřejné služby občanům (doprava, úklid, pořádek atd.), postarat se o dobře fungující organizace, kterým je zřizovatelem, především pak základní a mateřské školy. Za prioritní témata pak rada města dále považuje investice, opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a na veřejných prostranstvích, obnovu veřejné zeleně, větší participaci komisí městských částí, naplňování koncepce Smart City, modernizaci informačních systémů pro občany a posílení Městské policie – tedy i pořádku ve městě.

Robert Runták (hnutí spOLečně)

Sestavování rozpočtu města na rok 2019 bylo specifické v tom, že jej z velké části nachystalo předchozí vedení města. Vzhledem k časovému presu nebylo možné, aby mu nová rada města věnovala takový časový prostor, který by si tak důležitá agenda zasloužila. Pozitivně hodnotíme skutečnost, že je rozpočet koncipován jako vyrovnaný. Jako negativní stránku vnímáme především fakt, že je potřeba splácet velké zadlužení města z minulosti. Rovněž tak se naše město musí bohužel potýkat s ne zrovna příznivým zněním zákona o rozpočtovém určení daní, který je pro města velikosti Olomouce velmi nevýhodný. Zde vidíme potřebu otevřít toto téma co nejdříve na parlamentní úrovni.

Co se týče rozpočtu samotného, tak bychom se chtěli vyjádřit zejména k oblastem, které patří do gesce našeho náměstka Pavla Hekely. Pozitivně vnímáme, že na poli kultury došlo k navýšení částek pro Moravské divadlo a Moravskou filharmonii a rovněž k mírnému navýšení finanční podpory pro další kulturní projekty. Nicméně považujeme za potřebné zahájit komunikaci s Olomouckým krajem a vyzvat ho, aby na provoz divadla a filharmonie přispíval kraj mnohem zásadnější částkou než doposud, čímž bychom uvolnili další prostředky pro tzv. živou kulturu. Výrazně dostaly přidáno Flora a Sluňákov, což považujeme za úspěch. Poslední oblastí spadající do působnosti Pavla Hekely jsou komise městských částí, kde došlo rovněž k podstatnému navýšení finančních prostředků. Jako neúspěch hodnotíme výrazné snížení částky vyčleněné na spolupráci s Univerzitou Palackého a dále fakt, že se zatím nepodařilo prosadit výraznější úspory na poli fungování magistrátu ať již z hlediska provozních nákladů nebo lidských zdrojů. Máme však v tomto ohledu připravenou strategii, kterou chceme předložit našim koaličním partnerům a věříme, že se nám v dalším rozpočtu tyto změny podaří prosadit.

Tomáš Pejpek (ProOlomouc)

Jeden z důvodů, proč jsme před 4 lety založili ProOlomouc, bylo zoufalství z toho, že nemá Olomouc přešlapuje na místě. Politici zatím nedokázali prosadit vizi, jaká by Olomouc měla být. Rozmach olomoucké kulturní scény je spojený s dobou, kdy zde vládla ODS. V minulém volebním období byly investice nasměřovány do profesionálního sportu. Mezitím se zapomělo na infrastrukturu a to se projevuje i v kvalitě obytného prostředí: mizející zeleni a přechodech, v zanedbané podobě ulic. V kalendářích ukazujeme krásu barokní Olomouce, ale o městskou památkovou rezervaci se nestaráme, jak ukazuje neochota radnice chránit vzácné panorama či odfláknutá podoba rekonstrukce třídy 1. máje.

Přináší rozpočet na rok 2019 změnu? Navrhovaná výše investic 455 mil. Kč není špatná - musíme si uvědomit, že městu utíká ročně přibližně 200 miliónů ročně různými tunely a zadlužením. Nepodařilo se ale dát investicím srozumitelný směr.

Budeme investovat mnoho desítek mil. do řízení dopravy a varovného komunikačního systému. Budeme opravovat školy a vodárenskou infrastrukturu, ale nikoliv komunikace. Cyklostezky projektujeme, ale nestavíme - nejen u cyklostezek se dlouhodobě připravuje víc projektů, než se pak realizuje. Je v tom potřeba udělat pořádek. Jinými slovy radnici chybí střednědobý plán investic. Koalice si to uvědomuje, ale zatím nepoložila jeho návrh na stůl.

Priority nové radnice jsou viditelnější z dalších kapitol rozpočtu. Rostou výdaje na Dopravní podnik, divadlo, filharmonii, Flóru. Ubere se Technickým službám. Koalice sebrala 4 mil. z financování kutury mimo kamenné instituce a další peníze, které šly v předchozích letech na oživování centra. S takovou můžeme jen těžko aspirovat na označení kulturní metropole Moravy. Varovnější je ovšem přístup v sociální oblasti. Zdražení nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytech z 58 na 78 Kč za m2 proběhlo bez předchozího posouzení dopadů. Byty přitom obývají občané, často jednotlivci, ve starobním nebo plném invalidním důchodu a lidé se zdravotním postižením. V jednáních, která předchází schválení rozpočtu, se snažíme dosáhnout oprav u těchto a dalších položek rozpočtu.

Odpověděli po termínu: 

Filip Žáček (ČSSD)

Předložený návrh rozpočtu vnímáme jako rozumný kompromis mezi značnými požadavky na městkou kasu ze všech stran a jejími reálnými možnostmi. Je pro nás s ohledem na kredit města i možnost pokračovat v důležitých projektech klíčové, aby měla Olomouc schválený rozpočet na rok 2019. Díváme se na to pragmaticky, což jsme dali najevo i podporou rozpočtu na jednání finančního výboru zastupitelstva.

V návrhu rozpočtu vnímáme pozitivně pokračování v důležitých investičních akcích, které z pohledu přípravy dotáhla do konce minulá rada pod vedením ČSSD. Jedním ze zásadních bodů je pro nás, aby se pokračovalo v prodloužení tramvaje dále na jih města do sídlišť Povel a Nové Sady. Za důležité vnímáme i dotažení plánů na vybudování nových parkovacích míst na sídlištích nebo zvýšení prostředků na investice do modernizace vodovodů a kanalizací. Právě tomuto jsme se v minulém období usilovně věnovali a chceme, aby se na pozitivní kroky, které jsme v těchto oblastech podnikli, navazovalo.

Velkým tématem příštího roku podle nás bude, jak se podaří nové koalici komunikovat s ministerstvem financí v otázce krytí stále se zvyšujících požadavků na městský rozpočet ze strany státu. Věříme, že toto téma bude aktivně řešit. Trochu zdrženlivě se stavíme k některým přesunům peněz na zajištění veřejných služeb a doufáme, že to nepocítí negativně občané na základních věcech, které pro ně město zajišťuje. Rovněž si počkáme na nastavení nového principu financování investic v jednotlivých městských částech, protože pro ČSSD bylo vždy zásadní, aby se investovalo nejen v centru, ale i v těch částech města, které jsou vzdálenější od radniční věže. V uplynulých čtyřech letech jsme se snažili tento princip při sestavování návrhů rozpočtů důsledně prosazovat.

 

Martin Jirotka (SPD a SPOZ)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

 

Vizitka autora

 

Jakub Wittka

šéfredaktor portálu Olomoucká Drbna
kontakt: sefredaktor@olomouckadrbna.cz

 

Kam dál?

Na obnovu lesů, pitnou vodu z vlastního zdroje a bytový fond se...

středa, 12. prosince 2018, 16:30

Především do bytového fondu, kulturního zázemí, vlastního vrtu na pitnou vodou či obnovy kalamitami poničených lesů hodlají v...

Olomoucký kraj chce poslat tři čtvrtě milionu korun do Mostkovic...

středa, 12. prosince 2018, 10:00

Olomoucký kraj plánuje poskytnout obci Mostkovice na Prostějovsku finanční dar 750 tisíc korun na odstraňování následků mohutné...

Příští rok zaplatí lidé v Přerově za svoz komunálního odpadu více než...

středa, 12. prosince 2018, 09:00

Obyvatelé Přerova budou od příštího roku platit za svoz komunálního odpadu 700 korun, tedy o padesát korun více než letos....

V příštím roce bude Přerov hospodařit s přebytkem přes 26 milionů...

úterý, 11. prosince 2018, 20:30

S přebytkovým rozpočtem bude příští rok hospodařit radnice v Přerově. Zastupitelé včera schválili městský rozpočet s příjmy 917,9...

 
 
 

O čem píše Drbna.cz

DRBNA NA CESTÁCH: Návrat do devadesátek. Dovolená u Černého moře je alternativou pro nenáročné

Plánujete letní dovolenou a už vás omrzely klasické cílové destinace českých turistů, kterými je Chorvatsko, Itálie nebo třeba Řecko? Pokud nehledáte luxusní letovisko a zároveň vám nevadí vrátit se do let nedávno minulých, vyrazte k Černému moři, kam čeští turisté mířili již za hluboké totality.

ČSSD podle Onderky bude ve vládě s ANO, dokud to půjde

ČSSD zůstane podle svého statutárního místopředsedy Romana Onderky ve vládní koalici s hnutím ANO, dokud to bude možné. Vládu by opustila v případě odsouzení premiéra Andreje Babiše (ANO) trestně stíhaného v souvislosti s údajným dotačním podvodem. Zvažovala by to, kdyby kauzy ministerského předsedy překryly smysl fungování kabinetu, v němž ČSSD prosazuje svůj program. Onderka to dnes uvedl v Partii televize Prima. Poznamenal, že ČSSD nechce odchodem z vlády vyklidit pole SPD Tomia Okamury.

RegioJet na lince z Liberce do Prahy končí se stevardy. O tuhle práci není zájem

Cestující na autobusové lince mezi Libercem a Prahou společnosti RegioJet se budou muset obejít beze služeb stevarda či stevardky na palubě autobusu. Firmě se nedaří pozice stevardů obsazovat, uchazečů je málo. Na vybraných vnitrostátních linkách proto nahradí stevarda samoobslužný servis.