Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

POLITICKÁ KORIDA: Jaký je názor zastupitelských klubů na vybudování nové multifunkční haly?

 
středa, 23. ledna 2019, 20:30

Vybudování nové multifunkční haly je v Olomouci velmi diskutovaným tématem. Má se nová hala vybudovat? Kolik by měla stát? Jaké podmínky se napřed musí splnit, aby byl celý záměr realizovatelný? Zeptali jsme se, jak celou vidí jednotlivé zastupitelské kluby v aktuální Politické koridě.

Otázka redakce

Jak hodnotíte záměr radnice vybudovat na stávajícím místě zimního stadionu novou multifunčkní halu? Je podle Vás reálné, že se stavba realizuje? Je podle Vás investice přes miliardu do tohoto projektu adekvátní?
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem v pátek 18. ledna v 11:00, předsedové či jejich zástupci, měli čas odpovědět do středy 23. ledna, do 12:00. 

Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle času doručení do redakce:

Miloslav Tichý (ANO 2011)

Náš záměr hodnotím jednoznačně pozitivně :) Zásadní rekonstrukce zimního stadionu a vytvoření multifunkční arény, která bude sloužit nejen pro lední sporty a veřejné bruslení, ale také pro další sporty a kulturní akce, byla a je důležitým programovým bodem hnutí ANO v Olomouci. Současný stav zimního stadionu je skutečně špatný. Stadion byl uveden do provozu v roce 1948, v roce 1967 se dočkal zastřešení a v roce 1980 opláštění a nových tribun. V roce 2006 se zrekonstruovala hrací plocha a od té doby stadion prochází jen dílčími opravami vnitřních prostor, celkově však chátrá. My jsme už v minulém období podpořili město v odkupu okolních pozemků, aby celý prostor byl majetkově sjednocen a mohli jsme dnes zcela vážně na tomto místě plánovat výstavbu moderní multifunkční arény mezinárodního formátu. Olomouc, naši hokejisté a fanoušci si ji zaslouží.

V nedávné době proběhlo několik důležitých jednání, která nás realizaci projektu významně přibližují: S architektem nad podobou a připraveností projektu tzv. „ledové kostky“ či setkání primátora Mirka Žbánka s předsedou vlády Andrejem Babišem a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou nad upřesněním si možností financování ze státního rozpočtu a zařazením projektu do Národního investičního plánu. Dále rada města pověřila primátora ustanovit nyní pracovní skupinu a předložit návrh investičního záměru včetně harmonogramu dalších kroků. Vzhledem k finančním možnostem města je tento projekt v nyní prezentované podobě reálný pouze za předpokladu společného financování státu, kraje a města. Město by jej s ohledem na svůj rozpočet samotné realizovat nemohlo.

Aby bylo reálné projekt uskutečnit, je podle mého názoru potřeba jej realizovat v etapách. Aktuální prioritou je oprava, resp. stavba nové střechy, která by již sloužila i pro novou halu. Dále je potřeba vybudovat inženýrské sítě. V souvislosti se stavbou haly vzniknou také vyvolané investice – bude potřeba řešit parkování, dopravní obslužnost, veřejný prostor... Jako velice důležitou část projektu považuji vznik parkovacího domu, který by sloužil i návštěvníkům centra města. Ten je v rámci zmiňované miliardy odhadnut na cca 131 milionů korun. Chceme dvě ledové plochy, takže dalších cca 112 milionů. Pokud bychom nerealizovali projekt nové haly v tomto formátu, pak bychom pro zachování stávající stejně museli v budoucích letech investovat stovky milionů. A stále by se jednalo jen o údržbu původní nevyhovující budovy. Proto hnutí ANO v Olomouci jednoznačně preferuje výstavbu nové moderní multifunkční haly podle projektu architekta Štefky, a to za podmínky víceúčelového financování s participací státu a kraje.

Jiří Zíma (KSČM)

Olomouc opravdu potřebuje multifunkční halu, která by sloužila sportu, kultuře a zábavě. Otázkou je, zda-li by to měla být proměna stávajícího zimního stadionu. Kdyby nebylo lepší řešení, byl bych pro tuto variantu. Finanční suma přes 1 mld. Kč se mě však zdá vysoká a neznám případnou skutečnou výši spoluúčasti státu, či jiného dotačního titulu.


Otázkou je dopravní obslužnost a to vzhledem k současné kapacitě MHD, parkování vozidel účastníků akcí u multifunkční arény. Kapacitně by hala měla být větší, než stávající. Pro budoucnost s parametry nejvyšší úrovně. Z výše uvedeného vyplývá, že by multifunkční hala mohla stát jinde. To by měla být jedna z prvních vizí městského architekta. Je otázkou, kde se vezmou finanční prostředky ve vztahu k městské pokladně. Aby nevznikl další pomník špatného rozhodnutí. Věřím tomu, že se najde to nejlepší řešení. Rozumím i volebnímu slibu, který se stal jistou vábničkou v loňských komunálních volbách…

Tomáš Pejpek (ProOlomouc)

Revitalizace zimního areálu nemá zatím jasné obrysy.  Rada města se teprve seznámila s několik let starým projektem multifunkční haly, mluví se o miliardových nákladech. Olomouc má téměř dvoumiliardový dluh a mnoho závazků, které dohromady ubírají z městského rozpočtu téměř 200 mil. korun ročně. Zároveň nemáme dlouhodobější plán investic s vybranými prioritami. Za takové situace musíme být opatrní s novými velkými investicemi, další ekonomický průšvih jako aquapark si nemůžeme dovolit. Čekáme proto, že koalice připraví k tak velké investici studii proveditelnosti zahrnující komplexní prověření, v jaké podobě má areál fungovat optimálně. Kapacitně, technicky a ekonomicky nejen pohledu investice, ale i následného provozu. Po rozhodnutí o parametrech projektu by u tak velké investice z veřejných prostředků měla následovat architektonická soutěž na návrh haly i areálu.

Druhou důležitou věcí, se kterou se už dávno mělo začít, je posoudit celkové využití lokality zimního stadionu z hlediska urbanismu a územní ekonomie. Areál ekonomicky dobře fungující multifunkční haly totiž slouží pro široké spádové území a má proto velké nároky na dopravu a parkování - dopravní sítě města a parkovací kapacity musí odpovídat ne dnešnímu, ale budoucímu provozu.Rozvoj areálu souvisí podle našeho názoru i s dalšími tématy, jako je otázka nové budovy magistrátu (místo nevýhodného Namira) či budoucí propojení zeleného prstence parků kolem historického jádra. Žádali jsme proto již před rokem na zastupitelstvu, aby radnice zpracovala koncepci lokality u Hynaisovy ulice. Zatím marně.

Vladimír P. Polách (hnutí spOLečně)

Je třeba říct, že diskuze o opravě nebo náhradě hokejové "plechárny" jsou staršího data, neváží se jen k současnému vedení města. To však získalo příslib kofinancování ze strany státu, což je při současné zadluženosti Olomouce a potřebě investovat do infrastruktury jediná možnost, jak toho dosáhnout. Olomouc zároveň postrádá velkou multifunkční halu, která by byla vhodná také pro uspořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Z tohoto pohledu jde o záměr pochopitelný a vyřešil by také katastrofální technický stav současné haly.
Zároveň musí zaznít, že tento způsob proměny části širšího centra máme za nešťastný. Na jednu stranu existuje již vydané územní rozhodnutí a brzy by se mělo začít pracovat na prováděcí dokumentaci, na druhou stranu neproběhla širší veřejná ani odborná architektonická diskuze. Je to škoda především z důvodu navazujících staveb a vzhledu celého areálu od hokejové haly až k fotbalovému stadionu. Je také otázkou, zda má hala o kapacitě 6.500 míst stát uprostřed města. Město by se nemělo rozvíjet na základě unáhlených rozhodnutí.


Nicméně je zřejmé, že na státní podporu dosáhne jen ten, kdo na ni bude připravený v blízkém časovém horizontu. Přestože bychom velmi rádi vybírali z více projektů, jsme připraveni v případě takového finančního řešení, které zajistí alespoň 80% pokrytí nákladů jinými prostředky než z rozpočtu města, stavbu nové haly podpořit. Není to řešení bohužel optimální, ale za dané situace ho vnímáme jako realistické.


Jestliže však nebude možno získat prostředky od státu v dostatečné výši, stavbu nové haly odmítáme a preferujeme postupné opravy stávajícího stadionu tak, aby byla zachována jeho provozuschopnost. Stejně tak podporujeme realizaci tzv. malé haly, která by po mnoha letech vrátila do Olomouce tolik potřebnou druhou ledovou plochu, otevřenou ve velkém veřejnosti nebo třeba univerzitnímu hokeji.

Na dotaz redakce reagovali po termínu:

Filip Žáček (ČSSD)

Minulému vedení olomoucké radnice v čele s ČSSD se podařilo dotáhnout do konce po dlouhých letech vyjednávání s vlastníky odkup majetku umožňující bezproblémový provoz a další rozvoj zimního stadionu v Olomouci. Vznikl tak jedinečný ucelený areál od ulice Hynaisova až k Androvu stadionu tvořený významnými sportovišti v majetku města, který nemá v republice obdoby. Byl tak vytvořen základní předpoklad pro vybudování nové víceúčelové haly sloužící nejen olomouckému hokeji a jeho fanouškům, ale objektu, který by měl nabídnout Olomoučanům multifunkční využití. Podporujeme proto snahu dotáhnout do konce záměr, se kterým přišla minulá městská rada, protože Olomouc si takový prostor zaslouží. Klíčové však bude s ohledem na rozpočtové možnosti městské kasy zajištění dotací na výstavbu, což je úkolem současného vedení města.

Jako nedílnou součást tohoto projektu vnímáme potřebu rozšíření parkovacích kapacit na ulici Legionářská, protože současný stav považujeme za dlouhodobě neudržitelný. Není možné, aby v době konání větších sportovních nebo kulturních akcí doplácely na nedostatek parkovacích míst u sportovišť obyvatelé přilehlých městských částí, zejména pak mezi třídou Svobody a parkem, kteří už tak musí "bojovat" o každé parkovací místo.

Jan Holpuch (ODS)

Můj (předesílám ryze soukromý) názor je takový, že nová multifunkční hala by měla vzniknout někde daleko za městem, samozřejmě na městských pozemcích, mimo zemědělskou půdu, dostupná po dálnici, tramvají nebo v optimálním případě metrem.

Je ale jasné, že takovému řešení vůbec nic nenasvědčuje. Když tedy zvážíme další možné varianty, připadá mi, že přebudovat na hlavu padající zchátralý zimní stadion na moderní multifunkční halu s využitím 800 milionů, které nám před volbami štědře slíbil pan Babiš, je docela dobrý nápad. Věřím, že se ho podaří konečně zrealizovat a následný provoz rozumně ufinancovat. 

Michal Giacintov (KDU-ČSL)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

 

 (Piráti a Starostové)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

Martin Jirotka (SPD a SPOZ)

Na dotaz redakce neodpověděl.

Vizitka autora

 

Jakub Wittka

šéfredaktor portálu Olomoucká Drbna
kontakt: sefredaktor@olomouckadrbna.cz

 

Kam dál?

Přerovská radnice zaplatí přes půl milionu korun za opravu prasklin...

středa, 23. ledna 2019, 19:30

Za opravu trhlin, které se loni na podzim objevily na dvou městských budovách v Přerově, zaplatí radnice dohromady přes půl...

Olomoucký kraj bude i letos podporovat stavby cyklostezek, sdílení...

úterý, 22. ledna 2019, 17:00

Také letos bude Olomoucký kraj pokračovat v podpoře stavby cyklostezek v regionu. Vyplývá to z akčního plánu cyklodopravy na rok...

V Olomouckém kraji nominovala ČSSD na předsedu strany Jana Hamáčka

pondělí, 21. ledna 2019, 07:30

Sociální demokraté v Olomouckém kraji na své včerejší krajské konferenci nominovali na předsedu strany Jana Hamáčka, který ČSSD...

V opuštěné budově Hanáckých kasáren budou sídlit úřady z celého města

neděle, 20. ledna 2019, 16:00

Několik stovek zaměstnanců státních úřadů, které nyní sídlí na několika místech Olomouce, by mělo v budoucnu zaplnit kanceláře v...

 
 
 

O čem píše Drbna.cz

Policie zasahuje kvůli dohodám s externisty na středočeském úřadě

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na středočeském krajském úřadě, uvedl dnes server SeznamZprávy.cz. Přítomnost policistů na úřadě mu potvrdil vedoucí tiskového odboru krajského úřadu Marek Rejman. Policisté prověřují pracovní smlouvy s externisty, na jejichž základě kraj vyplatil za externí služby údajně pět milionů korun ročně.

Žalobce dal do kárného řízení případ vyšetřování únosu Babiše ml.

Státní zástupce Ondřej Šťastný neshledal podezření z trestného činu u policistů z Prahy 1, kteří odložili oznámení syna premiéra Andreje Babiše (ANO), že je nedobrovolně držen na Krymu. Mohli se ale dopustit kázeňského přestupku, předal proto věc policii k projednání. Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Pozor, děti v autech jedou na prázdniny

V letních měsících jsou děti na silnicích nejohroženější. Nebezpečí jim hrozí i v roli spolucestujících v autě. Co si tedy připomenout před začátkem letních prázdnin? A je možné se věnovat dopravní výchově hrou i o prázdninách?