pátek 14. června 2024 Roland

Suchánek: Byl bych rád, aby naše komunikace směrem k obyvatelům byla transparentnější

V půlce prosince poskytl nový hejtman Josef Suchánek rozhovor Radiu Haná, ve kterém řešil nynější stav Olomouckého kraje a plány do dalších let. Část tohoto rozhovoru se naše redakce rozhodla poskytnout i svým čtenářům.

Vedete aktuálně nejzadluženější kraj v české republice. Co uděláte proto, aby se to změnilo?

Je to pro nás nelehké téma. Počítáme s tím, že zadlužení na konci tohoto roku bude přibližně 3,4 miliardy korun, což je opravdu velká finanční rána a zatížení. Chtěl bych dodat, že zdroj tohoto zadlužení vznikl někdy před 11 lety, kdy tehdejší vedení kraje udělalo velkou, asi třímiliardovou, půjčku ve prospěch obnovy komunikací druhých a třetích tříd a od té doby se s Olomouckým krajem tahle situace táhne. Zároveň ale musím kriticky podotknout, že se zadlužení za tu dobu nepodařilo výrazně snížit. V některých jiných krajích, o podobné velikosti Olomouckého kraje, kde měli podobný průběh, byť s menší částkou, se jim podařilo zadlužení lépe vyrovnat. My jsme nyní ve fázi dokončování rozpočtu na příští fiskální rok a musíme tento fakt zohlednit. Musí dojít k úsporám tam, kde je to možné, což jsme také učinili. Musíme omezit plánované investice, budeme zvažovat pečlivěji úroveň dotací a musíme také optimalizovat náš provoz – cenu našeho úřadu. To jsou parametry, které můžeme ovlivnit, pak je tu ještě jeden parametr, který není úplně v našich rukách a to je rozpočtové určení daní – daňové výnosy, které přerozděluje stát a zde se momentálně svádí legislativní bitva na úrovni našeho parlamentu.

Před volbami jste představili svůj program, své nápady, svou vizi. Nyní máte alespoň 4 roky k plnění těch představ. Jak tedy podle vás bude za 4 roky olomoucký kraj vypadat?

Objem financí na správu Olomouckého kraje přímo ovlivňuje vaše plány, které si dáváte a které můžete realizovat. Z hlediska dopravní infrastruktury, což byla jedna z našich priorit, bychom pokračovali ve zlepšování kvality našich cest. Kraj spravuje silnice druhé a třetí třídy. Silnice druhé třídy lze upravovat mimo jiné z evropských dotací, u silnic třetí třídy to možné není, proto to také vypadá v realitě tak jak to vypadá. Silnice druhé třídy jsou proto v relativně dobré kondici, kraj se je snažil opravovat, silnice třetí třídy v dobré kondici nejsou.

Z hlediska ochrany životního prostředí a zemědělství, což byla naše další priorita, bychom si velmi přáli, abychom měli kraj, kde se lépe hospodaří s vodou, kde se postupně daří rozdrobit velké zcelené lány, na kterých se hospodaří s těžkou technikou a neumožnují vsakování vody. Budeme mít, doufejme, více remízků, více polních cest a stromových alejí. Budeme mít na mnoha místech mokřady a budeme lépe hospodařit s vodou v lesích. Budeme mít řeky, které se podaří alespoň částečně obnovit i s jejich zaniklými meandry a budeme celkově zelenější. Budeme mít v městech realizované projekty (alespoň částečně) jako je například modrozelená infrastruktura – tento projekt má za cíl rozšíření zelených ploch ve městech a lepší hospodaření s vodou.

V neposlední řadě to bude péče o znevýhodněné oblasti, které v kraji jsou, jako je například Jesenicko a Šumpersko nebo třeba Konicko. Tato místa jsou vzdálená krajskému městu a rádi bychom alespoň částečně zastavili odliv obyvatel z nich. Obecně je Olomoucký kraj jeden z těch, ve kterém dochází k úbytku obyvatel – právě ve vzdálenějších oblastech. Chceme proto, aby zde zůstávaly rodiny s dětmi a obyvatelé měli dobré pracovní příležitosti.

Jak olomoucký kraj reaguje na situaci na řece Bečvě? Sice k únikům chemikálií došlo v sousedním kraji, ale jejich výskyt či dopad jsme výrazně zaznamenali v kraji olomouckém.

Pro mě osobně je to velmi těžká kauza, protože, asi jako většina lidí, i já mám rád přírodu, řeku Bečvu i Beskydy a není mi jedno, co se tady s přírodou děje. Opakované úniky takto nebezpečné chemikálie, o které se dříve hovořilo jako o kyanidu, nyní už to není tak jisté, je něco, co nutně budí podezření nejen u mě, ale i u příslušného radního pro ekologii, Martina Šmídy. Ten se touto věcí zabývá v daleko větším detailu. Mě i radu pak o tom zevrubně informuje. Za mě osobně, je to varovně zvednutý prst. Mám velké očekávání, aby tato kauza nebyla zametena pod koberec, zároveň ovšem také jako všichni občané čtu v médiích, jak se oddalujícím se vyšetřováním snižuje pravděpodobnost odhalení viníka. Pak jsou tu ještě prapodivné výroky ze začátku kauzy z Ministerstva životního prostředí a příslušných inspekcí a tak dále. Tento obrázek, si myslím není něco, čím bychom se mohli jako republika chlubit a za mě osobně mám velké přání, aby tato kauza byla vyšetřena a aby se na základě toho šetření podařilo zamezit dalším podobným kauzám. 

Jak bude kraj podporovat podnikání v regionu?

Tahle otázka navazuje právě na téma udržení lidí právě ve vzdálenějších regionech. Na to opravdu cílíme. Máme pro rok 2021 dotační titul pro podporu podnikání a podporu místních produktů. Hovořili jsme také o další podpoře Inovačního centra, které může svými aktivitami a zaměřením pozitivně ovlivnit věci týkající se regionálního rozvoje. Chceme podporovat start-up firmy a chceme pro ně ve větší míře využívat evropské dotace. Olomoucký kraj měl v tomto doteď jisté rezervy. Domnívám se, že tyto dotace lze čerpat mnohem efektivněji a snažíme se to teď zlepšit. Doufáme, že výsledky budou vidět už v příštím roce, ačkoli tyto věci trvají dlouhodobě a mohou se projevit až ve větším časovém horizontu.

Jak se nové vedení olomouckého kraje staví k inovačnímu sdružení ok4inovace, které minulé vedení vzkřísilo a finančně podporovalo?

Já bych na začátek uvedl že tento název, který uvádíte v otázce už není aktuální, dnes se tento subjekt jmenuje právě Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK). Ke změně došlo během léta.

Obecně mohu říct, že tuto organizaci chceme dále podporovat, ale zároveň chceme, aby se zvýšila kvalita jejího fungování a zároveň se rozšířil záběr, který dnes tento subjekt postihuje. Z minulosti víme, že někteří partneři z tohoto sdružení vystoupili, což není dobrou vizitkou. My tuto věc zkoumáme, zároveň si opravdu všichni přejí, aby toto sdružení upgradovalo svoji činnost. Budeme ji podporovat, ale v každém případě očekáváme lepší výsledky, než které byli prezentovány a realizovány dosud.

Změní se nějak dosavadní komunikace olomouckého kraje směrem k veřejnosti?

Byl bych rád, aby naše komunikace směrem k obyvatelům byla transparentnější. Zároveň ale, aby i města a obce lépe chápali to, o co nám jde, a byli jsme pro ně čitelní. Neříkám ale, že s námi musí za každou cenu všichni souhlasit. Musí ale vědět, že rozhodnutí, která děláme, mají ten a ten důvod a že v tom není nic jiného než to, co říkáme. Já jsem při svém nástupu do pozice požádal své kolegy z oddělní komunikace, aby média, na která má krajský úřad vliv, nebyla hlásnou troubou hejtmana, jak tomu trochu bylo minulé období. V tomto jsem kritický. Olomoucký kraj dokonce dostal pokutu za nedovolenou politickou kampaň v krajských médiích za bývalého hejtmana. Tento soudní výrok existuje, my se proti němu bráníme, protože je za tím i nevelká finanční pokuta a je to něco, co prostě není dobře. Já se proto budu velmi bránit tomu, aby někdo o Radě nebo o mě v budoucnosti mohl říct, že si děláme své politické PR v krajských médiích.

Zároveň jsme museli přistoupit k jistým změnám ve finanční podpoře lokálních deníků a lokálních televizních stanicích. My média potřebujeme, je to součást naší práce a politického života a budeme s těmito médii udržovat co nejlepší vztahy, ale nebude to formou jakéhosi ročního předplatného. 

Žádnou převratnou novinku zavádět ale nebudeme, byl bych však rád, kdybychom více komunikovali na sociálních sítích, především na těch krajských.

Ohodnoť článek

Autoři | Foto Facebook Josef Suchánek má rád Olomoucký kraj

Štítky rozhovor, hejtman, Olomoucký, radio

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.