středa 21. února 2024 Lenka

Politická korida: Jak by podle zastupitelů mělo vypadat v budoucnu náměstí Republiky?

Po čtenářském úspěchu prvního dílu Politické koridy jsme se v redakci rozhodli zařadit tuto rubriku do týdenního plánu, tudíž vám budeme každý týden přínášet názory na různou problematiku očima zástupců jednotlivých olomouckých zastupitelských klubů. Druhá korida se zaobírá budoucností náměstí Republiky. Pokud máte vlastní námět do Politické koridy, pošlete nám ho pomocí formuláře na konci článku.

Otázka redakce

Jak by podle Vás mělo v budoucnu vypadat náměstí Republiky? 
Může se stát, že v nové podobě náměstí Republiky ubyde parkovacích míst, nebo tam nebude parkoviště žádné. Jste pro tuto změnu? Proč?

Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve středu 9. března v 16:00, předsedové či jejich zástupci, měli čas odpovědět do pondělí 14. března, do 12:00.

Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Ano, jsem pro změnu podpoby náměstí Republiky, neboť současný stav neopovídá jeho fukci ani významu. Na to, že je náměstí v samém historickém jádru města a současně frekventovaným místem pro studenty v cestě mezi univerzitními budovami, je zanedbané a nikdo nemá moc důvodů se na něm zastavit a spočinout. Náměstí neplní svou funkci, nikdo nemá důvod se v místě shromažďovat či odpočívat. 

Jedním z důvodů je chybějící mobiliář a zeleň a druhým, o kterém se aktuálně hovoří, je, že spíše plní funkci parkoviště. Jsem tedy rozhodně pro, aby parkovacích míst ubylo, a co víc, aby parkovací místa do budoucna úplně zmizela. Nahradit by je měla parkovací místa v parkovacím domě na ulici Hanáckého pluku, jehož kapacita není naplněna a dům spíše zeje prázdnotou. Uvědomuji si, že se nikomu se nechce parkovat pod kopcem, ale město by nyní mělo hledat řešení, jak lépe parkování v parkovacím domě přístupnit.

 

Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc)

Náměstí Republiky je třetím nevýznamnějším náměstím Olomouce po Horním a Dolním náměstí, tvoří centrum tzv. Předhradí. Asfaltový povrch náměstí je v nevyhovujícím stavu a dominantní funkci zde plní parkoviště, které toto prostranství do značné míry degraduje. To je potřeba změnit. Otázkou zůstává, zda by parkování mělo vymizet zcela, nebo jen z podstatné části. Především však bude potřeba posílit využití jiných parkovacích možností v okolí, jako např. parkovacího domu v Koželužské, jehož kapacity využívány zdaleka nejsou. Zajímavé by mohlo být případné propojení tohoto parkovacího domu s budovou Hanáckých kasáren, ať již spojovacím můstkem či výtahem. Objekt Hanáckých kasáren by byl ideálním sídlem pro větší úřad, nebo i pro služby či obchody, např. obchod s potravinami. Budoucí způsob využití Hanáckých kasáren bude mít jistě dopad i na podobu náměstí Republiky a vhodně zvolená náplň objektu by mohla do této části města přinést další život.

Rozhodně bychom chtěli, aby na náměstí Republiky byl významný podíl zeleně, protože stromy podle našeho názoru do města a na náměstí patří.

 

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Náměstí Republiky je prvním z významných veřejných prostranství svého druhu v historickém jádru na spojnici hlavní nádraží - centrum města. Je tedy tou pomyslnou vstupní branou návštěvníka do všech navazujících ulic a uliček, náměstí a náměstíček, které svou nejen renesanční a barokní architekturou utvářejí nezaměnitelný charakter našeho města. Pro plochu takového významu, jejímž hlavním signifikantem by mohla být přívětivost ke svému návštěvníkovi, je jistě škoda, že převažující využití je věnováno v současnosti odstavování aut. Moderní měst o by mělo svoje historické prostředí hýčkat a ponechat jej přednostně jeho uživatelům, a dopravu chápat více jako službu. A pro ni hledat jiné formy odstavení, než extenzivní "sídlištní" parkoviště v úrovni, kde se pohybuje člověk. Nakonec, co by kamenem dohodil, je odtud dlouhodobě ve své kapacitě nevyužívaný parkovací dům na ulici Koželužská. Městem připravovaná územní studie jistě najde dostatek parkovacích kapacit v blízkosti tohoto cenného městského prostoru. Možná navrhne i jiné formy intenzivnějšího parkování, tak jak dokumentují už desítky let osvědčené systémy v historických jádrech západních měst.

Pokud bude zachováno v prostoru náměstí pár pohotovostních odstavných stání s vymezeným režimem, lze to jistě akceptovat. Hlavní plocha by ale dle mého názoru měla být řešena tak, aby i okolní stavby, výlučně s veřejnou funkcí, dokázaly nabízený prostor využít ke zatraktivnění své nabídky, ať již jde o muzeum, městskou knihovnu nebo univerzitu. Přál bych si, aby se náměstí Republiky stalo prostorem pro nejrůznější aktivity posilující sociální kontakty. Z tohoto hlediska je pro mne logické, že auta nahradí lidé a nalajnované asfaltové plochy například posezení, občerstvení a jiné atrakce, a třeb a i kejklíři...

 

Miroslav Marek (KSČM)

Podoba Náměstí republiky by měla navázat na již provedené stavební úpravy v ulici Pekařská. Mělo by se stát součástí pěší osy z Horního náměstí k Žižkovu náměstí a odbočením na Václavské náměstí a na Biskupské náměstí. Náměstí, které dnes funguje jako parkoviště, by mělo získat opět proporce veřejného prostranství především s ohledem na umístění kašny Tritonů a budov, které náměstí obklopují a významných památek, které jsou v jeho bezprostřední blízkosti. Správně rozmístěná zeleň tomu může jen prospět.

Pokud se týká vytlačení dopravy z tohoto prostoru, bude to určitě problém pro občany, kteří v celém tomto prostoru bydlí, ale využití území to rozhodně prospěje. Pro občany zde bydlící, bude potřeba zajistit, v co nejkratší docházkové vzdálenosti, odpovídající parkovací prostory. To bude sice nelehký, ale určitě řešitelný úkol pro město.

 

Jan Holpuch (ODS)

Ačkoliv sám jezdím do města nejradši na kole, nepovažuji automobilovou dopravu za zlo, se kterým je potřeba se rázně vypořádat. Používání osobního vozu není žádná charakterová vada a představa, že čím rozsáhlejší budou plochy pěších zón, tím radostněji se nám bude žít, prostě neplatí.

Vytlačení parkoviště z centra proto nepokládám automaticky za přínos a nakročení k lepším zítřkům. S ohledem na nelehkou situaci obchodníků a obyvatel, kteří v centru žijí a podnikají, je to přesně naopak. Pokud někdo uvažuje o zrušení parkovacích míst, měl by nejprve zodpovědět na dvě otázky. Kam stávající auta přesune a co na náměstí Republiky vlastně chce.

Osobně si umím představit, že část kapacity může pojmout parkovací dům pod Hanáckým kopcem. Co ale na této (od aut vyčištěné) ploše vznikne natolik poutavého, aby se lidem vyplatilo štrachat se do kopce, to si, přiznávám, zatím moc představit nedovedu.

Pokud je naším zájmem přilákat do Olomouce více turistů a nabídnout jim atraktivní zážitky, osobně bych se daleko spíš soustředil na nedalekou lokalitu Dómského návrší. Ta má (na rozdíl od poněkud tuctového náměstí) skutečný potenciál a zaslouží si naši prvořadou pozornost.

 

Filip Žáček (ČSSD)

Městská rada letos v únoru uložila zadat zpracování územní studie právě na lokalitu náměstí Republiky a navazující veřejná prostranství. Jejím úkolem bude prověřit stávající podobu těchto prostranství a přijít s návrhy na jejich zkvalitnění, které budou odpovídat významu dané lokality v historickém centru Olomouce. Náměstím Republiky prochází tzv. východozápadní osa historického jádra, kterou kopíruje tramvajová trasa. Pěší trasy se z Denisovy ulice - jediné spojnice s centrem města - rozbíhají několika směry. Domnívám se, že podpoření pěších tras na náměstí doplněných o odpočinkovou zónu v blízkosti tramvajové zastávky u kašny Tritonů by bylo vhodné. Vzhledem k tomu, že náměstí je živým prostorem, je potřeba zde citlivě umožnit i automobilový provoz. Vhodné bude nahradit asfaltové povrchy dlažbou, která ovšem nesmí zvýšit hlukovou zátěž na náměstí. 

Určitě si dovedu představit výrazné snížení počtu parkovacích míst na tomto náměstí už proto, že v jeho bezprostřední blízkosti se na ulici Hanáckého pluku nachází rozsáhlý parkovací dům, který není plně využit. Jistý počet parkovacích míst by měl v lokalitě zůstat zachován. Na samotném náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti se totiž nachází řada institucí. Lidé by měli mít možnost na časově omezenou dobu, kdy potřebují něco vyřídit, auto odstavit. Je také nutné myslet na občany, kteří mohou s obtížemi překonávat výškový rozdíl od zmíněného parkovacího domu. Nicméně by náměstí Republiky určitě nemělo sloužit jako záchytné parkoviště pro centrum Olomouce.

 

Aleš Jakubec (TOP 09)

Především bych rád zdůraznil, že budoucí podoba veřejných prostranství na náměstí Republiky a v okolních ulicích je z mého pohledu natolik důležitým tématem, že nemůže být uskutečněna jen na základě subjektivního pohledu toho či onoho politika nebo úředníka. Právě proto zadáváme vypracování studie. Teprve tato studie může dát na vámi položené dotazy relevantní odpověď. Studie bude projednávána s veřejností a v komisi pro architekturu a územní plánování.

Obecně vzato, přeji si, aby tento důležitý prostor v někdejším olomouckém Předhradí, který je přirozenou důležitou komunikací a současně frekventovanou spojnicí i z pohledu turistů, procházejících ze středu města ke katedrále a olomouckému hradu, byl řešen co nejpřátelštěji a nejvstřícněji k chodcům. 

Toto místo by mělo působit příjemným, důstojným a reprezentativním dojmem, nikoliv jako dnes, kdy je to v podstatě velké parkoviště, lemované chodníky. Z mého pohledu bude úbytek parkovacích míst nutný. Chápu, že mnoho občanů potřebuje přijet do centra automobilem, ale jen pár desítek metrů odsud je velké a málo využívané vícepatrové parkoviště.

 

Miroslav Žbánek (ANO 2011)

Na dotaz redakce nezareagoval.

 

 

 

 

 

Čtěte více:

 

 

Odpovědi na jakou otázku byste se rádi dozvěděli od zastupitelů v příští politické koridě?

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

Autoři

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.