úterý 25. června 2024 Ivan

V soutěži Laurus 2022 studenti uspěli se svým návrhem revitalizace území kolem pískovny

Studenti ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici a Přírodovědecké fakulty UP vyhráli soutěž Laurus 2022 s projektem na revitalizaci území po ukončení těžby štěrkopísku v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou.

Společný projekt studentů ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici a Přírodovědecké fakulty UP byl úspěšný v krajinářské soutěži Laurus 2022. Projekt se zaměřoval na revitalizaci území po ukončení těžby štěrkopísku v lokalitě Pamětník u Chlumce nad Cidlinou. Návrh studentů postoupil mezi finálovou dvanáctku a získal první místo na slavnostním vyhlášení výsledků. Soutěž byla pořádána Fakultou architektury ČVUT v Praze a přihlášeno bylo celkem 67 prací z České republiky.

„Vítězství v soutěži bylo pro nás milým překvapením a jsme velmi potěšeni, že se projekt prosadil mezi značnou konkurencí. Je to velký úspěch nejen pro nás, ale i pro obě univerzity, na kterých autoři projektu studují. Děkujeme za pomoc všem, kteří s námi naše záměry konzultovali, a věříme, že výsledná práce bude k užitku i akciové společnosti Kinský dal Borgo, pro kterou jsme náš pohled na další podobu území připravili," komentovala prvenství v soutěži Barbora Tomanová z přírodovědecké fakulty, která byla členkou šestičlenného týmu studentů.

Projekt nazvaný Paměť vody odbornou porotu zaujal komplexním řešením rozsáhlého území s těžbou štěrkopísku, lesními porosty, zemědělskou půdou, chráněným územím i intravilány obcí. „Všechny tyto aktivity včetně rekreačního využití bylo nutné v projektu sladit a navrhnout udržitelné využití budoucí komponované krajiny," nastínil problematiku Tomáš Ptáčník.

Návrh z dílny studentů ukázal společnosti Kinský dal Borgo možné budoucí využití dobývacího prostoru u Chlumce nad Cidlinou po ukončení těžby štěrkopísku. Firma už nyní porovnává varianty revitalizace tohoto území, aby dopady těžby na krajinu byly co nejmenší. „Tento projekt nám ukazuje cestu, jak dát oblasti nejen nový život, který se může ukázat jako ekonomický pro naši společnost, ale zároveň ji také propojit s okolní krajinou. Naší vizí do budoucna je zachovat, vytvářet a posilovat ekonomické, ekologické a sociální funkce území. Provedená studie nám může pomoci tohoto cíle dosáhnout," komentoval projekt představitel akciové společnosti Francesco Kinský dal Borgo.

Oceněný projekt byl vypracován v rámci krajinářského workshopu, který již třináct let pořádají Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Lednici a Přírodovědecká fakulta UP. Studenti předmětů Workshop a Krajinné plánování II tvoří týmy a zpracovávají krajinné studie konkrétních území v České republice. V minulém roce byla jednomu z týmů zadána studie na uspořádání a změny využití území v lokalitě Pamětník u Chlumce nad Cidlinou, s cílem navrhnout využití vytěžených pískoven s ohledem na hospodaření a ochranu přilehlé krajiny. Projekt vedl Bořivoj Šarapatka, vedoucí katedry ekologie a životního prostředí, a Vojtěch Urban ze zahradnické fakulty, kteří vedli šestičlenný tým studentů.

Na studenty poté čekal nelehký úkol, jelikož během třítýdenního workshopu museli analyzovat podkladové materiály o vybraném území, důkladně prozkoumat terén a následně vypracovat výslednou studii. Na konci workshopu pak výsledky své práce museli obhájit před odbornou porotou. „Při zpracování projektu studenti  nejen zúročili znalosti z předchozího studia, ale museli také odhalit problémy přímo v krajině a najít jejich vhodné řešení. Při těchto projektech je proto velmi důležitá komunikace se státní správou, samosprávou a obyvateli v dotčeném území," dodal Bořivoj Šarapatka.

Ohodnoť článek

Autoři | Foto archiv přírodovědecké fakulty

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.