středa 19. června 2024 Leoš

Medailí za statečnost budou za své činy oceněni i dva občané z Olomouckého kraje

V úterý 25. října 2016 budou v prostorách Trojského zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi 117 oceněnými budou kromě stávajících a bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR také zástupci obcí, měst i krajů, ostatních složek integrovaného záchranného systému nebo úzce spolupracujících společností.

Mezi oceněnými budou také zástupci Olomouckého kraje. Dvě medaile Za statečnost putují do našeho kraje, k nim se připojí čtyři medaile Za věrnost I. stupně, jedna Čestná medaile a tři medaile Za zásluhy o bezpečnost.

Medaile Za statečnost

paní Jana Balcárková, občan Olomouckého kraje

První oceněnou medailí Za statečnost bude paní Jana Balcárková z našeho kraje, která neváhala pomoci těžce zraněnému muži po dopravní nehodě. Dne 16. července 2016 v ranních hodinách cestovala osobním vozidlem po silnici mezi obcemi Králová a Červenka na Uničovsku. Když se blížila k zatáčce, z protisměru vyletěl osobní vůz. Řidič situaci nezvládl, jeho vozidlo se několikrát přetočilo přes střechu a zůstalo stát částečně na komunikaci, částečně v příkopu. Paní Balcárková neváhala, doběhla k havarovanému autu, které bylo hodně zdemolované, ale naštěstí přední dveře zůstaly otevřené. Zadní část vozidla začala hořet a plameny se postupně přesouvaly dovnitř. Řidič bezvládně ležel na sedačce. Paní Balcárková ho za oblečení několika pokusy vytáhla ven. Ve chvíli, kdy volala na zdravotnickou záchrannou službu, auto explodovalo. Poté k nehodě přijeli další řidiči, kteří podle pokynů operátorky tísňové linky muže resuscitovali a spolu s paní Balcárkovou se snažili zastavit krvácení až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby. Svým rychlým, rozhodným a odvážným jednáním paní Balcárková mladému řidiči bezpochyby zachránila život.

pan Bohumil Trunda, občan Olomouckého kraje

Druhým oceněným medailí Za statečnost bude pan Bohumil Trunda také z Olomouckého kraje. V neděli 10. ledna 2016 pan Trunda sypal solí namrzlé chodníky v obci Troubelice. Bylo krátce po deváté hodině ranní, právě míjel vilku, když spatřil, že se z podkroví  valí kouř.  Běžel k domu zjistit, co se stalo. Viděl, že v horním patře někdo je. Pokus o vniknutí do patra po schodišti byl kvůli silnému kouři marný. Vyšel tedy před dům a hledal možné způsoby, jak se nahoru dostat. O kůlnu se opíral žebřík, který použil pro výlez do okna v druhém patře. Nahoře se nacházela starší paní, zřejmě babička, a malé dítě. Babička mu otevřeným oknem podala dítě a on ho snesl dolů. Následně vylezl pro seniorku, které bylo třeba pro překonání výšky parapetu přisunout židli a stůl pod okno. Poté oba slezli dolů do bezpečí zahrady.  Při slézání paní svému zachránci sdělila, že v patře, odkud utíká, hasí její syn vzniklý požár. Pan Trunda se proto znovu vydal nahoru a pomáhal muži hasit oheň hadicí od přívodu k pračce. Po chvíli na místo dorazili hasiči a oba muži slezli po žebříku do bezpečí.

Medaile Za věrnost I. stupně

Tyto medaile jsou udělovány za ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 30 a více let.

npor. Mgr. Lubomír Grézl, velitel stanice HZS ve Šternberku

Mgr. Lubomír Grézl nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru 1. 10. 1986 ze Závodního požárního útvaru Závody těžkého strojírenství Olomouc na funkci zástupce velitele útvaru.  V současné době je zařazen jako velitel požární stanice Šternberk. Mgr. Grézl se během své služby významně podílel na zajištění spolupráce s městem Šternberk, díky jeho aktivitám se podařilo zajistit komplexní rekonstrukci požární stanice ve Šternberku a vybudovat pracoviště pro činnost krizového štábu města na požární stanici. V roce 1997 a 2002 se významným způsobem podílel na záchranných pracích při rozsáhlých povodních na Moravě a v Čechách. Lubomír Grézl aktivně zajišťuje spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, složkami IZS a dalšími subjekty na území města Šternberk. Mgr. Lubomír Grézl zasvětil celou svou profesní karieru požární ochraně a službám hasičského záchranného sboru. 

mjr. Ing. Karel Ondruch, velitel stanice HZS v Šumperku

mjr. Ing. Karel Ondruch nastoupil k profesionálním hasičům v roce 1986 do funkce staršího požárníka, o 6 let později již plnil úkoly z pozice velitele družstva. Na základě  dosahovaných výsledků a zkušeností z výjezdů jednotek a s ohledem na vývoj u profesionálních hasičů působil od roku 2000 jako vedoucí okresního operačního střediska v Šumperku. Od roku 2002 pak zastával funkci velitele stanice Zábřeh a v současnosti centrální požární stanice Šumperk. Vždy se aktivně zajímal o výkon služby ve všech oblastech profesionální požární ochrany. V průběhu výkonu služby byl schopen si doplnit také profesní vysokoškolské vzdělání. Během své kariéry byl členem soutěžního družstva v požárním sportu profesionálních hasičů Šumperk. Bez ohledu na svůj věk je i nadále aktivním sportovcem reprezentujícím profesionální i dobrovolnou požární ochranu.

nprap. Zdeněk Vysloužil, vrchní inspektor - kontrolní činnost, ÚO Prostějov

Pan Zdeněk Vysloužil nastoupil ke sboru 19. 12. 1983 jako hasič. V roce 1986 přešel na funkci samostatný odborný inspektor do oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů. Na tomto pracovišti prevence územního odboru Prostějov dlouhodobě a bezproblémově působí do dnešní doby jako vrchní inspektor. Příslušník úkoly vyplývající z této funkce plní svědomitě a zodpovědně. nprap. Zdeněk Vysloužil přistupuje k plnění služebních úkolů velmi obětavě a využívá při své práci dlouholeté praktické zkušenosti. Svým přístupem ke službě je dobrým vzorem pro ostatní, zejména mladší příslušníky.

nstržm. Václav Nevrla, hasič - strojní služba, stanice HZS v Prostějově

nstržm. Václav Nevrla nastoupil k hasičskému záchrannému sboru 1. 12. 1984. Díky své manuální zručnosti a zájmu se stal strojníkem na požární stanici Prostějov. Během svého působení vystřídal příslušník celou řadu pozic od zástupce garážmistra až po dlouhodobého instruktora obsluhy motorových pil. Velmi aktivně přispívá k odborné přípravě pilařů stanice Prostějov. Příslušník si své úkoly vyplývající z těchto funkcí plnil vždy svědomitě a zodpovědně. Při své práci využívá dlouholeté praktické zkušenosti. Dlouhodobě se aktivně angažuje při opravách výjezdové techniky a při údržbě požární stanice, zejména v oblasti vodo-topo. Je dlouholetým členem SDH Stražisko, kde působí jako strojník. Díky svému  vystupování a praktickým znalostem je v tomto dobrým vzorem pro ostatní příslušníky

Čestná medaile

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce

Ing. Jan Langr pracuje jako vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce a zároveň vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady města. Do působnosti odboru ochrany spadá i problematika jednotek sboru dobrovolných hasičů zřizovaných městem. Ing. Langr se významnou měrou podílí na rozvoji spolupráce s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Díky jeho podpoře bylo realizováno několik projektů financovaných městem Olomoucí zaměřených na vzdělávání seniorů a osob se specifickými potřebami z problematiky prevence mimořádných událostí. Z pozice tajemníka bezpečnostní rady města Olomouce zajišťuje Ing. Lang spolupráci s HZS Olomouckého kraje v oblasti připravenosti na mimořádné události a osobně se podílí na jejich řešení.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost

MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer se dlouhodobě z pozice ve vedení Olomouckého kraje zasazuje o rozvoj integrovaného záchranného systému. V minulosti řadu let působil jako ředitel zdravotnické záchranné služby a stál u zrodu letecké záchranné služby v Olomouci. Od roku 2008 působí z pozice 1. náměstka hejtmana v Bezpečnostní radě Olomouckého kraje a svým osobním přístupem se významně podílí na řešení otázek souvisejících s přípravou na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. V letech 2009 a 2010 uplatnil svoje odborné znalosti při odstraňování následků povodní na Jesenicku a Přerovsku, kdy byl vyhlášen stav nebezpečí. Usiluje o efektivní spolupráci složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy, samosprávy a dalších subjektů.

Ing. Jiří Skrbek, tajemník Bezpečností rady města Šumperk

Ing. Jiří Skrbek pracuje na funkci tajemníka Bezpečnostní rady města Šumperk. Zde dlouhodobě vykonává obětavou činnost v oblasti civilní ochrany a krizového řízení. Pan Skrbek svůj profesní život zasvětil oblasti, jejímž smyslem je především ochrana lidského života a zdraví. Cíleně, trpělivě a systematicky rozvíjí činnost v oblasti ochrany obyvatelstva. Jeho aktivní přístup a realizace různých činností z této oblasti jsou v mnoha případech ojedinělé i v rámci celé České republiky.

Ing. Jiří Širek, starosta města Kojetín

Ing. Jiří Šírek intenzivně spolupracuje s HZS Olomouckého kraje, jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí a dalšími subjekty v rámci přípravy a zdolávání mimořádných událostí  ve svěřeném území, jako je např. organizace tradiční preventivně výchovné akce Bezpečné město Kojetín, spolupráce při organizování taktických a prověřovacích cvičení odstraňování následků větrné smršti a další. Jeho praktické zkušenosti z řešení několika povodňových situací na území města Kojetína a blízkého okolí jsou využívány při jednáních o plánovaných protipovodňových opatřeních. Rovněž se významně zasazuje o pravidelné poskytování finančních příspěvků města Kojetína Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na pořízení speciálního vybavení pro jednotku na požární stanici Kojetín.

Tisková zpráva | Foto policie.cz

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.