Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Medailí za statečnost budou za své činy oceněni i dva občané z Olomouckého kraje

 
pátek, 21. října 2016, 18:15

V úterý 25. října 2016 budou v prostorách Trojského zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi 117 oceněnými budou kromě stávajících a bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR také zástupci obcí, měst i krajů, ostatních složek integrovaného záchranného systému nebo úzce spolupracujících společností.

Mezi oceněnými budou také zástupci Olomouckého kraje. Dvě medaile Za statečnost putují do našeho kraje, k nim se připojí čtyři medaile Za věrnost I. stupně, jedna Čestná medaile a tři medaile Za zásluhy o bezpečnost.

Medaile Za statečnost

paní Jana Balcárková, občan Olomouckého kraje

První oceněnou medailí Za statečnost bude paní Jana Balcárková z našeho kraje, která neváhala pomoci těžce zraněnému muži po dopravní nehodě. Dne 16. července 2016 v ranních hodinách cestovala osobním vozidlem po silnici mezi obcemi Králová a Červenka na Uničovsku. Když se blížila k zatáčce, z protisměru vyletěl osobní vůz. Řidič situaci nezvládl, jeho vozidlo se několikrát přetočilo přes střechu a zůstalo stát částečně na komunikaci, částečně v příkopu. Paní Balcárková neváhala, doběhla k havarovanému autu, které bylo hodně zdemolované, ale naštěstí přední dveře zůstaly otevřené. Zadní část vozidla začala hořet a plameny se postupně přesouvaly dovnitř. Řidič bezvládně ležel na sedačce. Paní Balcárková ho za oblečení několika pokusy vytáhla ven. Ve chvíli, kdy volala na zdravotnickou záchrannou službu, auto explodovalo. Poté k nehodě přijeli další řidiči, kteří podle pokynů operátorky tísňové linky muže resuscitovali a spolu s paní Balcárkovou se snažili zastavit krvácení až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby. Svým rychlým, rozhodným a odvážným jednáním paní Balcárková mladému řidiči bezpochyby zachránila život.

pan Bohumil Trunda, občan Olomouckého kraje

Druhým oceněným medailí Za statečnost bude pan Bohumil Trunda také z Olomouckého kraje. V neděli 10. ledna 2016 pan Trunda sypal solí namrzlé chodníky v obci Troubelice. Bylo krátce po deváté hodině ranní, právě míjel vilku, když spatřil, že se z podkroví  valí kouř.  Běžel k domu zjistit, co se stalo. Viděl, že v horním patře někdo je. Pokus o vniknutí do patra po schodišti byl kvůli silnému kouři marný. Vyšel tedy před dům a hledal možné způsoby, jak se nahoru dostat. O kůlnu se opíral žebřík, který použil pro výlez do okna v druhém patře. Nahoře se nacházela starší paní, zřejmě babička, a malé dítě. Babička mu otevřeným oknem podala dítě a on ho snesl dolů. Následně vylezl pro seniorku, které bylo třeba pro překonání výšky parapetu přisunout židli a stůl pod okno. Poté oba slezli dolů do bezpečí zahrady.  Při slézání paní svému zachránci sdělila, že v patře, odkud utíká, hasí její syn vzniklý požár. Pan Trunda se proto znovu vydal nahoru a pomáhal muži hasit oheň hadicí od přívodu k pračce. Po chvíli na místo dorazili hasiči a oba muži slezli po žebříku do bezpečí.

Medaile Za věrnost I. stupně

Tyto medaile jsou udělovány za ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 30 a více let.

npor. Mgr. Lubomír Grézl, velitel stanice HZS ve Šternberku

Mgr. Lubomír Grézl nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru 1. 10. 1986 ze Závodního požárního útvaru Závody těžkého strojírenství Olomouc na funkci zástupce velitele útvaru.  V současné době je zařazen jako velitel požární stanice Šternberk. Mgr. Grézl se během své služby významně podílel na zajištění spolupráce s městem Šternberk, díky jeho aktivitám se podařilo zajistit komplexní rekonstrukci požární stanice ve Šternberku a vybudovat pracoviště pro činnost krizového štábu města na požární stanici. V roce 1997 a 2002 se významným způsobem podílel na záchranných pracích při rozsáhlých povodních na Moravě a v Čechách. Lubomír Grézl aktivně zajišťuje spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, složkami IZS a dalšími subjekty na území města Šternberk. Mgr. Lubomír Grézl zasvětil celou svou profesní karieru požární ochraně a službám hasičského záchranného sboru. 

mjr. Ing. Karel Ondruch, velitel stanice HZS v Šumperku

mjr. Ing. Karel Ondruch nastoupil k profesionálním hasičům v roce 1986 do funkce staršího požárníka, o 6 let později již plnil úkoly z pozice velitele družstva. Na základě  dosahovaných výsledků a zkušeností z výjezdů jednotek a s ohledem na vývoj u profesionálních hasičů působil od roku 2000 jako vedoucí okresního operačního střediska v Šumperku. Od roku 2002 pak zastával funkci velitele stanice Zábřeh a v současnosti centrální požární stanice Šumperk. Vždy se aktivně zajímal o výkon služby ve všech oblastech profesionální požární ochrany. V průběhu výkonu služby byl schopen si doplnit také profesní vysokoškolské vzdělání. Během své kariéry byl členem soutěžního družstva v požárním sportu profesionálních hasičů Šumperk. Bez ohledu na svůj věk je i nadále aktivním sportovcem reprezentujícím profesionální i dobrovolnou požární ochranu.

nprap. Zdeněk Vysloužil, vrchní inspektor - kontrolní činnost, ÚO Prostějov

Pan Zdeněk Vysloužil nastoupil ke sboru 19. 12. 1983 jako hasič. V roce 1986 přešel na funkci samostatný odborný inspektor do oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů. Na tomto pracovišti prevence územního odboru Prostějov dlouhodobě a bezproblémově působí do dnešní doby jako vrchní inspektor. Příslušník úkoly vyplývající z této funkce plní svědomitě a zodpovědně. nprap. Zdeněk Vysloužil přistupuje k plnění služebních úkolů velmi obětavě a využívá při své práci dlouholeté praktické zkušenosti. Svým přístupem ke službě je dobrým vzorem pro ostatní, zejména mladší příslušníky.

nstržm. Václav Nevrla, hasič - strojní služba, stanice HZS v Prostějově

nstržm. Václav Nevrla nastoupil k hasičskému záchrannému sboru 1. 12. 1984. Díky své manuální zručnosti a zájmu se stal strojníkem na požární stanici Prostějov. Během svého působení vystřídal příslušník celou řadu pozic od zástupce garážmistra až po dlouhodobého instruktora obsluhy motorových pil. Velmi aktivně přispívá k odborné přípravě pilařů stanice Prostějov. Příslušník si své úkoly vyplývající z těchto funkcí plnil vždy svědomitě a zodpovědně. Při své práci využívá dlouholeté praktické zkušenosti. Dlouhodobě se aktivně angažuje při opravách výjezdové techniky a při údržbě požární stanice, zejména v oblasti vodo-topo. Je dlouholetým členem SDH Stražisko, kde působí jako strojník. Díky svému  vystupování a praktickým znalostem je v tomto dobrým vzorem pro ostatní příslušníky

Čestná medaile

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce

Ing. Jan Langr pracuje jako vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce a zároveň vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady města. Do působnosti odboru ochrany spadá i problematika jednotek sboru dobrovolných hasičů zřizovaných městem. Ing. Langr se významnou měrou podílí na rozvoji spolupráce s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Díky jeho podpoře bylo realizováno několik projektů financovaných městem Olomoucí zaměřených na vzdělávání seniorů a osob se specifickými potřebami z problematiky prevence mimořádných událostí. Z pozice tajemníka bezpečnostní rady města Olomouce zajišťuje Ing. Lang spolupráci s HZS Olomouckého kraje v oblasti připravenosti na mimořádné události a osobně se podílí na jejich řešení.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost

MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer se dlouhodobě z pozice ve vedení Olomouckého kraje zasazuje o rozvoj integrovaného záchranného systému. V minulosti řadu let působil jako ředitel zdravotnické záchranné služby a stál u zrodu letecké záchranné služby v Olomouci. Od roku 2008 působí z pozice 1. náměstka hejtmana v Bezpečnostní radě Olomouckého kraje a svým osobním přístupem se významně podílí na řešení otázek souvisejících s přípravou na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. V letech 2009 a 2010 uplatnil svoje odborné znalosti při odstraňování následků povodní na Jesenicku a Přerovsku, kdy byl vyhlášen stav nebezpečí. Usiluje o efektivní spolupráci složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy, samosprávy a dalších subjektů.

Ing. Jiří Skrbek, tajemník Bezpečností rady města Šumperk

Ing. Jiří Skrbek pracuje na funkci tajemníka Bezpečnostní rady města Šumperk. Zde dlouhodobě vykonává obětavou činnost v oblasti civilní ochrany a krizového řízení. Pan Skrbek svůj profesní život zasvětil oblasti, jejímž smyslem je především ochrana lidského života a zdraví. Cíleně, trpělivě a systematicky rozvíjí činnost v oblasti ochrany obyvatelstva. Jeho aktivní přístup a realizace různých činností z této oblasti jsou v mnoha případech ojedinělé i v rámci celé České republiky.

Ing. Jiří Širek, starosta města Kojetín

Ing. Jiří Šírek intenzivně spolupracuje s HZS Olomouckého kraje, jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí a dalšími subjekty v rámci přípravy a zdolávání mimořádných událostí  ve svěřeném území, jako je např. organizace tradiční preventivně výchovné akce Bezpečné město Kojetín, spolupráce při organizování taktických a prověřovacích cvičení odstraňování následků větrné smršti a další. Jeho praktické zkušenosti z řešení několika povodňových situací na území města Kojetína a blízkého okolí jsou využívány při jednáních o plánovaných protipovodňových opatřeních. Rovněž se významně zasazuje o pravidelné poskytování finančních příspěvků města Kojetína Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na pořízení speciálního vybavení pro jednotku na požární stanici Kojetín.

Tisková zpráva | Foto policie.cz

Kam dál?

Pevnost poznání láká na bohaté víkendové programy. Těšit se můžete na...

pátek, 21. října 2016, 09:12

Podzim jsme přivítali už před měsícem, ale prozatím nám ukazuje pouze svou stinnou a mokrou stránku. Pevnost poznání se tím ale...

FOTO: Olomoucké panorama zdobí nově nasvětlený Chrám Cyrila a...

čtvrtek, 20. října 2016, 19:41

Olomoucké panorama se může pyšnit dalším nasvícenou památkou, a to Chrámem Cyrila a Metoděje v mětské části Hejčín. Město...

Městská policie vyšetřovala případ „mňoukajícího“ auta

čtvrtek, 20. října 2016, 09:28

Včera odpoledne řešili strážníci kuriózní případ. Kolemjdoucí žena zaslechla mňoukání pod kapotou auta a přivolala policii. Díky...

Univerzita vyvěsila tibetskou vlajku. Máme právo hovořit s kýmkoliv,...

středa, 19. října 2016, 13:17

Návštěva Dalajlámy v Česku rozhýbala nevídaný politický a společenský kolotoč, ve kterém padla ostrá kritika a vlna nevole vůči...

 

Komentáře

 
 

O čem píše Drbna.cz

Babišova francouzská restaurace zavřela

Restaurace Paloma ve francouzském Mougins, která patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), ukončila provoz. Podle serveru SeznamZprávy.cz, který dnes na uzavření restaurace upozornil, se luxusní podnik potýkal s vážnými finančními problémy a skepsí ohledně kvality. Počátkem letošního roku přišel o jednu ze dvou michelinských hvězd, které oceňují úroveň podniku.

Fotografka Drbny Denisa Albaniová bodovala v Czech Press Photo. Získala cenu ČTK

Nevídaný úspěch slaví redaktorka a fotografka Drbny Denisa Albaniová. Ta zvítězila v kategorii Cena ČTK v prestižní soutěži Czech Press Photo, která se uděluje za zpravodajskou fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Vítězná série fotek s vojáky vznikla letos 21. září v rámci oslav 100 let libereckého chemického vojska.

Soud potvrdil podmínku a peněžitý trest za hajlování na akci SPD

Odvolací soud dnes potvrdil Radku Mansfeldovi půlroční podmínku a peněžitý trest 30 tisíc korun za hajlování na dubnové demonstraci hnutí SPD. Závozník z Kladna odmítal, že by zdviženou pravicí vyjadřoval své sympatie k neonacismu. Tvrdil, že pouze uklidňoval situaci mezi odpůrci a příznivci SPD.