neděle 25. února 2024 Liliana

Dostane dánská výstava více Olomoučanů na kola?

V Olomouci se dnes představují dvě putovní výstavy, které pod souhrnným názvem Města s dobrou adresou přivezlo do České republiky Velvyslanectví Dánska. Nejde ale jen o klasickou výstavu, která je určena k pasivnímu prohlížení, projekt by měl nastartovat diskusi o kvalitě života v našich městech, o novém pohledu na městskou mobilitu, na veřejný prostor a dopravu.

Do Olomouce se proto sjedou více než dvě stovky zástupců českých měst, architektů a urbanistů a také státních institucí, aby tu 29.–30. dubna diskutovali o tématu na konferenci Města s dobrou adresou. Obě výstavy mají premiéru v Uměleckém centru Univerzity Palackého (Konviktu), odkud se přesunou 1. května do Galerie Šantovka. V Olomouci tím zahájí svoji pouť po českých a moravských městech, která potrvá až do konce letošní sezóny.

Konference Města s dobrou adresou, která proběhne 29.–30. dubna na půdě Univerzity Palackého v Olomouci, chce představit obě dánské výstavy a naučit s nimi pracovat česká města. S nápadem přišel rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslav Miller. Klíčové je přitom představit města z pohledu plánů městské mobility. „Hovoříme-li o městě 21. století, musíme se bavit o symbióze všech druhů městské dopravy a mobility. Do hry totiž vstupují faktory, které ve 20. století hrály spíše okrajovou roli, jako například míra hlučnosti, zdravý životní styl, městská cyklistika, greenbelt, pozvolné přerůstání města do krajiny a další,“ popisuje Jaroslav Miller zaměření konference s tím, že téma kvality života bude stále častěji skloňováno.

Téma „dobré adresy“ ukazuje města, která jsou přátelská ke všem skupinám obyvatel, pracují s mobilitou a zároveň jsou ekonomicky výkonná. Mobilita je poměrně nové téma, které je součástí celkového zdravého životního stylu a orientace na kvalitu života. „Není to jen otázka pro technické experty, čeká nás celospolečenská diskuse na téma, jak chceme žít,“ doplňuje Jaroslav Miller. Že nejde jen o teoretické otázky, ukazují poslední výzkumy. Podle nich trpí Češi velkým nedostatkem pohybu, který ročně zapříčiní 2442 úmrtí – to je třikrát více než je počet obětí dopravních nehod.

Představení výstavy v Olomouci není náhodné. Krajská metropole totiž nedávno odsouhlasila záměr vypracovat si plán udržitelné mobility. „Evropská unie požaduje vypracování strategie na principech plánů udržitelné mobility od měst, která budou chtít čerpat v budoucnosti peníze ze strukturálních fondů,“ potvrzuje náměstek primátora Olomouce Aleš Jakubec, který má na starosti právě oblast územního plánování a životního prostředí. Jak ale vzápětí dodává, pro Olomouc je vypracování plánu víc než jen povinnost vůči EU: „Zkušenosti ukazují, že hospodářská prosperita a kvalita života se navzájem nevylučují,“ říká Aleš Jakubec s tím, že plán udržitelné mobility sleduje oba cíle. „S pomocí informací a zkušeností odjinud chceme říci Olomoučanům, že to jde a má to smysl,“ doplňuje ještě náměstek primátora.

Výstavu Města s dobrou adresou přivezlo do Olomouce dánské velvyslanectví. „Naše dvě nové výstavy, které tu dnes slavnostně zahajujeme, nemají sloužit jako návod na kopírování něčeho, co by se mělo do České republiky přivést. Výstavy mají inspirovat a klást otázky, protože to je častokrát důležitější než mít hotové odpovědi,“ vysvětluje zástupce velvyslance Dánska v ČR a rada pro politické záležitosti Lars Kjellberg. Výstavy přibližují, jak neodmyslitelné je jízdní kolo jako prvek životního stylu, kultury a společenského života každého Dána. „U vás jsou kola spíše než způsob dopravy ve městě stále vnímána jako volnočasová aktivita, proto je třeba nejdřív hovořit o zdravém životním stylu a městské mobilitě. Jízdní kolo není cílem, ale prostředkem k dosažení vyšší kvality života ve městech,“ doplňuje Lars Kjellberg.

V souvislosti s konferencí dánské velvyslanectví také pozvalo do České republiky tři dánské experty [5], kteří se podělí o své zkušenosti s městskou mobilitou, cyklistikou, urbanismem, městskou výstavbou, dopravní legislativou, financováním a posledními trendy v oblasti zlepšování kvality života v dánských městech.

Spolupořadatelem konference je Asociace měst pro cyklisty. „Jde o revoluční změnu pohledu na dopravu,“ říká předseda asociace Jaroslav Vymazal, který je zároveň náměstkem primátora pro dopravu v dalším krajském městě Jihlavě. „S mými kolegy z dalších měst hledáme způsob, jak zachovat města dobře prostupná pro dopravu, ale zároveň také příjemná pro život,“ říká o tématu konference. Podle něj sice každé město vyžaduje originální přístup, obecně ke změně pomáhá třeba zklidňování dopravy, rozšiřování obytných a pěších zón, preference veřejné dopravy, podpora pěší a cyklistické dopravy, regulační opatření (především v oblasti parkování) a akce k vysvětlování probíhajících opatření. Jihlava je také jedním z prvních měst, která se rozhodla zřídit zcela novou pozici – koordinátora mobility.

Ochota měst ke změně ale není jedinou podmínkou. „Pro změnu se potřebujeme opřít o zákony a vyhlášky a mít k dispozici dostatek odborníků v oblasti městské mobility,“ pokračuje Jaroslav Vymazal. Podle něj nemusí jít o velké investice, hlavní je změna myšlení, která do centra pozornosti staví člověka a jeho potřeby, nikoli dopravní prostředky. „Například novela silničního zákona, kterou projedná Parlament v nejbližších měsících, v současné vládou schválené podobě se bezmotorové dopravy týká jen okrajově,“ říká Jaroslav Vymazal. Na konferenci proto vystoupí také zástupci ministerstva dopravy a představí své návrhy legislativních změn, které mohou pomoci při budování „dobré adresy“. Důležitým výstupem konference bude také avizovaný záměr Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Ta připravuje nové studijní zaměření pro budoucí specialisty v oblasti plánování udržitelné městské mobility.

Zdroj: olomouc.eu

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.