sobota 25. května 2024 Viola

V Olomouci se slaví Mezinárodní den seniorů

Olomouc na seniory nezapomíná, i letos oslaví Mezinárodní den seniorů pestrou nabídkou mnoha nejrůznějších akcí i aktivit. Nabitý program se letos rozprostře do celkem devíti dní a bude skutečně z čeho vybírat.

Program oslav startoval již v úterý 16. září. Ve stánku umístěném na Horním náměstí získají zájemci veškeré informace o akcích, programu a také kartu pro soutěž. Na seniory letos čekají exkurze, kulturní, společenské akce i slavnostní setkání. Aktivity jsou rozčleněny do oblastí – radost z pohybu, prevence kriminality a kultura a vzdělávání. Týden pro seniory organizuje od roku 2012 odbor sociálních věcí magistrátu a těší se čím dál většímu zájmu Olomoučanů.

„Senioři v našem městě si už jistě zvykli na to, že oslavy v Olomouci se nevztahují pouze k jednomu dni. Každý, kdo má zájem, si tak může najít čas a některé z našich akcí se zúčastnit. Vždy přibude něco nového – letos je to možnost výhry hodnotných cen. Určitě máme seniorům co nabídnout, ať již to je nový klub, nový časopis nebo zmíněné aktivity v rámci Mezinárodního dne seniorů, kterých se však samozřejmě mohou zúčastnit všichni zájemci, nejen z řad členů klubů pro seniory,“ představuje olomoucké oslavy náměstkyně primátora Eva Machová.

Letošní novinka – ocenění pro aktivní účastníky

Za účast na akcích bude letos možné získat ocenění. Možnosti jsou celkem dvě. Aktivní účastníci mohou buď sbírat razítka, která obdrží na vybraných místech, kde se akce konají, nebo se zúčastní tematické fotografické soutěže. „V programu akcí budou vyznačeny čtyři dny, a to úterý 16. září, úterý 23. září, čtvrtek 25. září a úterý 30. září. Za každou aktivitu navštívenou v tyto dny získá účastník razítko do speciální karty. Možnost o zapojení do slosování mají ti, kteří posbírají nejméně šest razítek,“ láká k soutěži vedoucí oddělení sociálních služeb Zdislav Doleček. Orazítkovanou kartu pak musí každý účastník odevzdat do 10. října na městské informační centrum v podloubí radnice.

Druhou možností je pořídit maximálně tři fotografie na téma „Úsměvy Mezinárodního dne seniorů“, a to v období od 16. září do 7. října. „Do 10. října je třeba ji poslat na e-mail fotosenior@email.cz , popřípadě je na CD donést na adresu odboru sociálních věcí Štursova 1 do infocentra. K fotografii je nutné uvést kontaktní údaje,“ vysvětluje pravidla Zdislav Doleček. Z doručených fotografií porota vybere výherce, kteří rovněž obdrží cenu. Vybrané fotografie pak budou součástí veřejné expozice.

Senioři ve městě Olomouci i nové označení klubů

Naše úsilí však není směřováno pouze na důstojnou oslavu Mezinárodního dne seniorů, ale díváme se i do budoucna,“ zdůrazňuje náměstkyně primátora Eva Machová a odkazuje na aktuální statistiky. „Český statistický úřad na základě svých studií předpokládá, že v roce 2050 dojde ke zvýšení počtu osob starších 65 let na dvojnásobek a u občanů starších 85 let na pětinásobek. Tento trend nesmíme přehlížet, ale spíše využít k přípravě. Obyvatel starších 65 let žije v Olomouci 16 tisíc,“ uvedla náměstkyně Machová s tím, že město aktuálně zřizuje a provozuje celkem devatenáct klubů pro seniory a jednu klubovnu.

Zelenou pro vznik posledního klubu seniorů dali radní na svém jednání 8. září. Vznikne v Neředíně na Tererově náměstí v prostorách, které dříve využíval odbor ochrany magistrátu. Společně s ním prostory využije také komise tamní městské části. Město tak již nyní postupně reaguje na narůstající počet seniorů ve městě a nabízí jim prostřednictvím klubů aktivní trávení volného času. Jen průběhu loňského roku vznikly na území města celkem tři kluby seniorů, na Svatém Kopečku, Lazcích a v Droždíně. V letošním roce navíc město chystá novinku - nové označení klubů pro seniory. „Chceme, aby bylo zajímavější a vzbudilo větší zájem seniorů, kteří se ještě nerozhodli se do klubu podívat. Častá reakce nových členů totiž je - škoda, že zde nechodím už déle,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer.

„Zaměřili jsme se také na kvalitu prostředí v těchto klubech, kde se akce konají po celý rok. Investovali jsme nemalé prostředky do zateplování domů s pečovatelskou službou, přestavujeme bytový dům na Přichystalově ulici 70 na nové malometrážní byty pro seniory, připravili podmínky pro vybudování nového domova pro seniory ve Slavoníně a v neposlední řadě cíleně finančně přispíváme na poskytování sociálních služeb ve městě Olomouci,“ vyjmenovala veškeré aktivity města v oblasti podpory seniorů náměstkyně Machová. Město Olomouc také pro své obyvatele – seniory, vydává nově časopis, čtvrtletník Olomoucký senior.

Mezinárodní den seniorů (International Day of Older Persons) vyhlásila Organizace spojených národů 1. října 1991. Má upozornit na témata týkající se spoluobčanů vyššího věku, stárnutí, ale také na problémové oblasti.

PROGRAM

18. 9. Podzimní veselice pro seniory
posezení s hudbou a tancem v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc, vstupné 50 Kč. Prodej vstupenek do 15. září v hale budovy odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, Štursova 1 (vedle Kauflandu). Část vstupenek bude k dispozici i na místě.

Prevence kriminality
Na všech akcích v této oblasti lze získat razítko do soutěže.

23. 9. Branný den Městské policie Olomouc na Svatém Kopečku (u vchodu do ZOO  Olomouc). Pouze pro předem registrovaná tříčlenná družstva.
8:00  Prezentace soutěžících (tříčlenných družstev) soutěže o ceny

25. 9.

1. Beseda s Městskou policií v kině Metropol
9:30 – 11:00 Přednáška jako kulturní zážitek. Beseda na téma prevence kriminality ve    vyšším věku, která rozhodně nebude nudná. Součástí besedy budou i herecké   vstupy, které budou probíraná témata s jistou dávkou nadsázky vhodně    doplňovat. Kapacita sálu dostatečná.

2. otevřená služebna Městské policie Olomouc, Kateřinská 23, Olomouc
11:00, 13:00, 14:00 Prohlídka zázemí služebny Městské policie. Přijďte se podívat, kde strážníci mohou poobědvat, jak vypadá a funguje stanoviště kamerového systému

3. otevřená požární stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc
10:00, 11:00, 14:00, 15:00 komentovaná prohlídka zázemí a techniky

4. prohlídka správního archívu Armády ČR, nám. Republiky 4
15:30  prohlídka domu s průvodcem, místo gde byl vězněn generál Lafayett


30. 9. Kultura a vzdělávání
Na níže 3 uvedených akcích lze získat razítko do soutěže

1. prohlídka zázemí kina PremiereCinemas, Galerie Šatovka, Polská 1
14:00 – 15:00 Prohlídka zázemí kina (každých 15min), promítací místnosti, technika apod. 15:00   projekce filmu Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Vstupné:    zdarma (určeno veřejnosti kapacita sálu dostatečná 350 osob)

2. prohlídka zázemí Divadla na Šantovce, Galerie Šatovka, Polská 1
10:00 – 15:00 Prohlídka zázemí nejmladšího divadla v Olomouci

3. prohlídka vnitřních prostor Střední zdravotnické školy Pöttingeum, Pöttingova 2, Olomouc
13:00 – 16:00 Prohlídka budovy školy (kaple, krásné historické vitráže apod.) s průvodcem   ve 30min intervalech, krátké představení vzdělávacího modulu pro seniory,   který by rozšířil nabídku vzdělávání seniorů v Olomouci
 
4. Prohlídka klubů pro seniory Tererovo nám. – oficiální otevření nového klubu
13:00  představení nových prostor klubu, informace o činnosti klubů, představení   koncepce  směřování klubů pro seniory 21.století za účasti předsedkyň   vybraných klubů, dále náměstkyně primátora města Evy Machové    a architektky Blanky Zlámalové
13:00 – 16:00 možnost prohlídky klubů na Tererově nám. a prohlídka nově     zrekonstruovaného klubu pro seniory Javoříčská 2

1. 10. Muzikál Noc na Karlštejně v Moravském divadle
14:00   Pouze pro členy klubu pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomoucí,   cena 60 Kč

3. 10. Představení Jedlíci čokolády v Divadle na Šantovce
15:00   Černo-romantická komedie oceňovaného českého dramatika. Vypraví pohádku   o malých i velkých sebevraždách v nás i kolem nás, s humorem, bez kterého to   někdy nejde, a s dobrým koncem, ve který všichni věříme. Hrají Ivana    Plíhalová, Dáša Rybářová, Petra Konvičková, Miroslav Černý, Marek    Zahradníček, Matěj Mužík, Jana Posníková. Vstupné: zdarma – nutno    vyzvednou vstupenku v místě běžných předprodejích

4. 10. Mše sv. na Svatém Kopečku za seniory a pro seniory
9:10  posílená autobusová doprava – zdarma, hlavní nádraží ČD, stanoviště C,    označeno „Senioři – mše na Sv. Kopečku“
10:00   Mše i pro nepraktikující. Zamyšlení se nad světem a přínosy stáří. Pozitivní   rozjímání. Na závěr mše malé občerstvení.

7. 10. Reduta
17:00   Orchestr Gustava Broma, Felix Slováček, zpěv:  M. Černohouz, R. Adam, J.   Zíma a H. Chytilová, moderuje A. Cibulka. Vstupné: 130,- Kč, prodej Český   rozhlas Olomouc

V sobotu a neděli 27. a 28. září a sobotu a neděli 4. a 5. října VOLNÝ VSTUP DO ZOO SVATÝ KOPEČEK, pouze pro držitele karty členy klubu seniorů zřizovaných statutárním městem Olomoucí.


Co lze vyhrát a na co se můžete těšit?

Razítkovacích karet bude vyrobeno celkem 800 ks, cen bude téměř 80. Děkujeme za ně všem sponzorům.

Ceny jsou např. víkendový pobyt pro dva v Lázních Slatinice včetně procedur a plné penze, váha výherce v cukru, speciální prohlídka ZOO, USB flash disky, batohy, apod.

Pro podrobnosti do infocentra

Veškeré bližší informace, konkrétní časy a místa konání aktivit spojených se Dnem seniorů získáte také z informačních brožurek - soutěžních karet, které budou od 16. září k dispozici v městském informačním centru v podloubí radnice nebo na místech, kde budou jednotlivé aktivity probíhat. K dispozici budou i odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, Štursova 1, Olomouc. Změna programu je vyhrazena.

Více informací poskytnou Eva Trčková, Zdislav Doleček; eva.trckova@olomouc.eu, zdislav.dolecek@olomouc.eu; tel. 585 562 112

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.