neděle 25. února 2024 Liliana

Za výzkum nových biomarkerů získala studentka Univerzity Palackého významné ocenění Wernera von Siemense

Anna Petráčková z Ústavu imunologie získala Cenu Wernera von Siemense 2022 za výzkum nových biomarkerů u hemato-onkologických a autoimunitních onemocnění. Její školitelka, Eva Kriegová, také byla oceněna.

Anna Petráčková si velmi cení svého vítězství v Ceně Wernera von Siemense. Mladá vědkyně, která studovala na Přírodovědecké fakultě UP, se zabývá výzkumem nových biomarkerů a jejich analýzou pomocí nových molekulárních technik u hemato-onkologických a autoimunitních onemocnění. Petráčková doufá, že toto ocenění jí pomůže s uskutečňováním dalších výzkumných cílů. Skupina Evy Kriegové na Ústavu imunologie LF UP, kterou Petráčková po absolvování studia zaujala, ji poskytla dobrou referenci a ráda se do její práce zapojila.

V oceněné disertační práci Anna Petráčková sumarizuje výsledky devíti původních prací publikovaných v impaktovaných časopisech. Studie, které se opírají o spolupráci olomouckých odborníků z LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc a bioinformatiků z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, odhalily řadu kandidátních biomarkerů u studovaných onemocnění, které mohou zlepšit péči o pacienty a přizpůsobit léčebné postupy dle požadavků tzv. precizní medicíny. Tento přístup u každého člověka zohledňuje individuální variabilitu v genech, buněčných a molekulárních profilech, prostředí a životním stylu, přičemž právě z této variability lze odvodit biomarkery fungující jako biologické ukazatele průběhu onemocnění či účinnosti léčby.

Jedním z praktických výstupů práce je online kalkulátor pro nastavení citlivostí metody sekvenování pro diagnostické laboratoře, který se již využívá v klinické praxi. Je totiž nezbytný ke správnému určení malých klonů s patogenními mutacemi u onkologických onemocnění, které mají dopad na jeho vývoj a prognózu. Článek, který kalkulátor popisuje a jehož je Anna Petráčková první autorkou, byl během dvou let více než šedesátkrát citován.

„Naše studie přinesla konkrétní doporučení pro diagnostické laboratoře týkající se nastavení parametrů sekvenování pro požadovanou citlivost diagnostického testu. Díky online kalkulátoru si může každý sám zadat požadovanou citlivost a kalkulátor mu vypočítá nutnou hladinu pokrytí sekvenování,“ přiblížila autorka, která se biomarkery u hemato-onkologických a autoimunitních onemocnění zabývá i nadále. Aktuálně se například podílí na projektu zaměřeném na endokrinní orbitopatii, závažné onemocnění očí u pacientů s autoimunitním onemocněním štítné žlázy.

Jako výjimečnou hodnotí disertační práci Anny Petráčkové její školitelka Eva Kriegová, která byla taktéž oceněna. Podle docentky Ústavu imunologie je práce nesmírně komplexní a studentka v ní prokázala hluboké znalosti několika lékařských oborů. „Provedla také řadu experimentů různými metodickými laboratorními přístupy od sekvenování, kdy zjišťujeme pořadí nukleotidů v genetické informaci, až po cytometrii, kdy se díváme, jak buňky vypadají, jak jsou aktivované a jaké mají funkční vlastnosti,“ vyjmenovala s tím, že si na Anně Petráčkové cení i orientace v nových poznatcích a vědeckých datech, komunikace v týmu nebo manuální zručnosti. „Pracuje zkrátka tak, jak by si každý školitel přál,“ doplnila docentka Kriegová. 

Cenu Wernera von Siemense uděluje každoročně český Siemens nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům zabývajícím se technickými a přírodovědnými tématy. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 493 přihlášek, z toho 32 % od žen. Mezi 19 oceněnými byl rozdělen milion korun. Vítězkou v kategorii Nejlepší disertační práce se stala Anna Petráčková z Ústavu imunologie Lékařské fakulty UP za práci o výzkumu nových biomarkerů u hemato-onkologických a autoimunitních onemocnění. Univerzita Palackého již v minulosti několikrát mezi oceněnými zastoupena byla, naposledy vloni, kdy cenu za výsledek základního výzkumu obdržel kolektiv pod vedením Bruna de la Torre z Catrin UP. Cenu Wernera von Siemense považují odborníci za jednu z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v ČR.

Při psaní disertační práce s názvem Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny se oceněná Anna Petráčková mohla opřít o spolupráci olomouckých imunologů s Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, trvající již více než šest let. S ostravskými bioinformatiky ústav spolupracuje na analýze výzkumných dat, zejména pak dat z moderních vysokokapacitních metod, jako je sekvenování nové generace nebo optické mapování. Spolupráce byla podpořena několika projekty, vznikly nejen práce publikované v nejvýznamnějších odborných periodikách, ale také například doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie.

Video k dispozici zde.

Hodnocení článku je 100 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Marek Podhora, v textu Jakub Hrab

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.