neděle 14. července 2024 Karolína

Politická korida: Co s dvoumiliardovým dluhem města Olomouce? Podívejte se na názory zastupitelů

Do třetí politické koridy položila redakce Olomoucké Drbny zastupitelům otázku vskutku ožehavou – týká se zadluženosti města, které má v současné době více než dvoumiliardový dluh. Jak vnímají tento fakt zástupci jednotlivých zastupitelských klubů?

Otázka redakce

Proč se podle Vás Olomouc dostala do 2 mld. dluhu, kdo je za to zodpovědný a co je možné a nutné udělat pro oddlužení? Pro proto konkrétně Váš zastupitelský klub hodlá udělat?
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve středu 17. března v 17:00, předsedové či jejich zástupci, měli čas odpovědět do pondělí 21. března, do 12:00.
 

Martin Major (ODS)

Město je zadlužené zejména kvůli velkým investičním akcím a projektům, které byly realizovány proto, že bylo možno čerpat výhodné dotace z Evropské unie. Jedná se o projekty Tramvajová trať, opravy sídliště Povel, rekonstrukce Bezručových, Čechových a Smetanových sadů - obnova mobiliáře, oprava Dolního náměstí, oprava komunikací, rekonstrukce Plaveckého stadionu atd. Tytéž akce by později město muselo tak jako tak uskutečnit, ale přišlo by o možnost stamilionových dotací. Celkové výdaje činily 1, 75 miliardy. 

Dalším problémem, který ovlivnil příjmy města, je nedávná změna rozpočtového určení daní. Městu tak podstatně klesly příjmy, povinné výdaje (doprava ve městě, divadlo, filharmonie, ZOO, školy, Flora, technické služby, správa domů atd.) se ale nezměnily, spíše naopak.

Město se musí soustředit především na vyhledávání dotační programů pro realizaci plánovaných investic. Tato příležitost je časově omezená a měli bychom se snažit z evropského dotačního koláče ukousnout co největší sousto. Koneckonců jsme si ten koláč spoluzaplatili.
 

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Olomouc patří mezi nejvíce zadlužená města v ČR. Samozřejmě že dluh nevznikl sám od sebe, ale postupně ho způsobily vládnoucí radniční koalice, které svými až "naivními" rozhodnutími spoluvytvářely jeho nynější výši. Všem jsou známy olomoucké kauzy akvaparku nebo Namira, které budou ještě dlouhé roky zatěžovat nesmyslně rozpočet města. Ale nepochybně nekompetentních rozhodnutí a podivných "nevypověditelných" smluv je povícero. I přes proklamace vládnoucí koalice se město neustále více zadlužuje. To, co je ale podle mého názoru špatné, stávající koalice neprojevuje velkou snahu dluh splácet. Loňský přebytek hospodaření ve výši 70-ti m iliónu nevyčlenila, byť alespoň zčásti, na splácení dluhu, ale rozpustila jej do spotřeby letošního roku.

Náš zastupitelský klub na jednáních zastupitelstva jak při schvalování každoročního rozpočtu, tak i při jednáních o rozpočtových změnách dlouhodobě dává podněty, které upozorňují na položky, které jsou dle našeho názoru zbytné, a podává návrhy,které by vedly k větší spořivosti a při dobrém hospodaření k postupnému umořování dluhu.
 

Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Zadluženost města má dva hlavní důvody. Jednak se v minulosti braly úvěry potřebné na dofinancování velkých projektů hrazených z peněz Evropské unie, když velké investiční akce by se bez evropských dotací nepodařilo uskutečnit. Některé z projektů se povedly, jiné méně, ovšem všechny přispěly k rozvoji města. Město bylo však pod časovým tlakem dotačních období, a tak, aby mohlo projekty dofinancovat, muselo se zadlužit (popř. na čerpání dotací i potenciální rozvoj města rezignovat). Druhým významným důvodem je sklutečnost, že změnou rozpočtového určení daní došlo od roku 2009 k významnému omezení příjmů města ze státního rozpo čtu, se kterým se nepočítalo. Zrušením kategorie měst nad 100.000 obyvatel město ročně přichází o 140 milionů korun. 

Odpovědnost za zadlužení tak nesou předchozí koalice, které dofinancování pomocí úvěrů schválily a poslanci, kteří změnu rozpočtového určení schválili. K oddlužení může dojít pouze hospodárností, šetřením a efektivnějším hospodařením, popř. změnou legislativy či příspěvkem výše popsaným způsobem poškozeným městům ze státního rozpočtu. Náš klub se snaží v rámci koalice prosazovat vyrovnané a transparentní hospodaření a bedlivě zkoumá každý výdaj schválený radou města tak, aby nedocházelo k plýtvání veřejných peněz.
 

Filip Žáček (ČSSD)

Stávající míra zadlužení Olomouce je výsledkem minulých volebních období. Nicméně ani zadlužení nelze hodnotit zkratkovitě a je při jeho hodnocení třeba přihlédnout rovněž k tomu, proč se rozhodly předchozí politické reprezentace přistoupit k přijetí úvěrů. V řadě případů bylo motivem získání finančních prostředků na realizaci dotovaných investičních akcí, které umožnily další rozvoj města (např. téměř dvoumiliardová investice do kanalizační sítě a navazujících oprav komunikací, nebo 1. etapa nové tramvajové tratě). Pro postupné oddlužení města je především nutné chovat se maximálně rozpočtově odpovědně při každodenní správě města. Jednou z priorit stávající koalice je, aby výše zadlužení na konci volebního období byla nižší než na jeho počátku.

Sociální demokracie prokazuje snahu o maximální hospodárnost nakládání s majetkem města při své každodenní práci v souvislosti se správou rezortů, za které má odpovědnost primátor a jeho náměstci za ČSSD. Zasadili jsme se o přesoutěžení některých dlouhodobých smluvních závazků, čímž jsme ušetřili městské kase miliony ročně. Rovněž jsme zavedli prodeje vybraných nemovitostí formou elektronických aukcí, aktualizovali sazby za nájmy a pachty tak, aby zohledňovaly aktuální tržní podmínky. Vylepšili jsme tzv. obálkové metody tak, abychom každou dispozici s majetkem učinili co nejefektivnější pro město. Přebytkové hospodaření v loňském roce i zrychlené snižování minulých závazků dokazuje naplňování zásad efektivního a hospodárného spravování města.

 

Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc)

Olomouc se zadlužila mimo jiné vinou v minulosti realizovaných projektů. Věčným evrgreenem při debatách o městském dluhu je olomoucký aquapark, který polyká více peněz, než jak bylo před jeho realizací slibováno. Přitom už v roce 2005, když se o aquaparku jednalo, někteří Olomoučané varovali tehdejší vedení města, že má růžové brýle a že projekt spolkne víc, než jak se uvádí.
Další černou dírou na peníze z rozpočtu je pronájem budovy Namiro, kde sídlí část úředníků z magistrátu. 

A co dělat, aby se dluh snížil? Na to bohužel jednoduchá odpověď neexistuje. Kdyby existovala, zřejmě by se s ní už pracovalo a dluh by se snižoval. Aquapark budeme muset bohužel zřejmě dotovat dál, takže zbývá zamyslet se nad tím, zda neušetřit na placení nájmu v Namiru a nepokusit se tuto budovu koupit do majetku města, protože placením nájemného město za dobu, na niž je nájem sjednán, v podstatě cenu této budovy zaplatí. Je ale potřeba jednat rychle.
 

Milan Feranec (ANO 2011)

Primárně jsou za to odpovědni ti, kteří schodkový rozpočet schvalovali. Určitě by jsme ale měli rozlišovat, jak dluh vznikl. Pokud v důsledku potřebných investic do infrastruktury města, tak se dá omluvit. Pokud ale v důsledku špatných (prodělečných) projektů, tak to se omluvit nedá. Takových je, žel v Olomouci více, než dost. Určitě tam lze zařadit Aquapark, pronájem Namiro, smlouvy na pronájem vodohospodářské infrastruktury, nevýhodné prodeje, pronájmy nemovitostí…  

Pro oddlužení lze šetřit na provozních nákladech města a jeho organizací, promyšleným čerpáním evropských fondů (šetří vlastní investice).

Klub ANO se snaží „donutit“ radnici ke krokům, které jsou zcela běžné ve firmách a šetří provozní náklady (centrální nákupy, řízení podřízených organizací, změnu nevýhodných smluv…). V něčem se nám daří (koncepce prodeje majetku, pronájmy zemědělské půdy) ale jde to strašně ztuha. Současná koalice buď neumí nebo nechce zodpovědně hospodařit. Druhá možnost je výrazně horší.
 

Ivo Vlach (TOP 09)

Kořeny vysokého zadlužení je možné spatřovat ve dvou příčinách:

První příčinou je neodpovědně optimistická investiční politika vedení města před rokem 2010, která vyvrcholila výstavbou aquaparku. Na konci roku 2010 samotné město mělo půjčeno 1,4 mld. Kč a ještě navíc k tomu bylo třeba připočítat 670 mil.Kč závazků spojených s Aquaparkem, které musely být rovněž v budoucnu uhrazeny z rozpočtu města.

Druhým důvodem bylo  kofinancování investic dotovaných z evropských fondů v letech 2010 - 2014. Jednalo se o příležitost, díky které se podařilo zrekonstruovat Výstaviště Flora, postavit tramvajovou trať na Nové sady, opravit Dolní náměstí, ale i mnoho ulic v celém městě, zateplit většinu škol a vybudovat u nich sportoviště nebo postavit přes 20 km cyklostezek.

Počínaje rokem 2015 začalo zadlužení klesat a věřím, že klesat bude i nadále. Klub TOP 09 se podílel již v posledním období na tom, že se trend růstu zadlužení zpomalil a pro toto volební období bude dále klesat. 

Čtěte více:

 

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.