neděle 21. července 2024 Vítězslav

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

FOTO/VIDEO: Policie nabízí volná služební místa v celém Olomouckém kraji

PR článek

Policie České republiky aktuálně navyšuje počty policistů a policistek v rámci celého Olomouckého kraje a na některých místech se budou otvírat zcela nová oddělení. O tom, jak si policisté mezi sebou pomáhají, zda policista může být tetovaný, ale taky o náborovém příspěvku ve výši 75 tisíc korun pro nové uchazeče jsme si povídali s vedoucím odboru personálního Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje panem magistrem Tiborem Gáborem.

Nová služební místa jsou na všech obvodních odděleních a dopravních inspektorátech v okresech Přerov, Olomouc, a Jeseník, dále na Oddělení hlídkové služby v Šumperku a na Obvodním oddělení v Prostějově. Zároveň se v Šumperku a v Přerově navyšují počty služebních míst na odboru Cizinecké policie.

Jakými pozicemi jste si u policie prošel a jak dlouho jste na svém současném místě?

Nastoupil jsem v roce 1986. Prošel jsem základními pozicemi u cizinecké policie. Posléze jsem vystudoval vysokou školu a v roce 1993 jsem nastoupil v Brně na personální oddělení. V roce 1996 jsem se stal vedoucím oddělení. Následně se toto oddělení stalo civilním a já odešel do Znojma na pozici vedoucího operačního střediska. Poté jsem pracoval jako vedoucí organizačního a operačního oddělení a v roce 2007 jsem odešel do Ostravy, kde jsem se stal ředitelem pro řízení lidských zdrojů. Když v roce 2010 vzniklo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, přestěhoval jsem se a vedu zde tým lidí na odboru personálním.

Baví vás tato práce, nebo jste se cítil lépe na některé z minulých pozic?

Práce u policie je pro mě stále zajímavá a dělám ji rád, přestože moje současná pracovní pozice je náročná. Je však velmi zajímavé a inspirativní držet krok s generacemi, které nastupují na trh práce. K policii nyní již nastupují výrazně mladší lidé než já a já se učím chápat jejich vnímání světa a pružně reagovat na změny a nové trendy. Držím krok s dobou, to abych nebyl jako dinosaurus. Zároveň se snažím využít svého vlivu a zkušeností ku prospěchu věci. Když něco nejde, vždy hledám způsob, jak by to jít mohlo. Spousta věcí nakonec schůdná je, ale je důležité nenechat se odradit.

Pojďme se věnovat tomu, jací lidé se vlastně k policii mohou hlásit. Chodí za vámi jen mladí lidé, nebo i starší, kteří už si vyzkoušeli jiné povolání?

K policii se může hlásit úplně každý, kdo si myslí, že na to nějakým způsobem má. A je úplně jedno, jestli je to osmnáctiletá slečna nebo padesátiletý muž. Jestli budou k policii přijati, závisí na tom, zda a jakým způsobem zvládnou zákonné podmínky pro přijetí, to je ověření fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti. Pokud budou úspěšní, mohou nastoupit. Co se týče vzdělání, nezbytná je úspěšně složená maturitní zkouška. Ta může být ze střední školy, ale i ze středního odborného učiliště. Vůbec není důležitý obor, který vystudovali. Ve službě se každá dovednost a zkušenost využije. Hlásí se nám například ti, kteří studovali bezpečnostně právní obory a o práci u Policie České republiky mají dlouhodobě zájem, ale nastupují k nám i absolventi různých jiných oborů, například gymnázií, škol technického zaměření a podobně nebo i ti, kteří si po vyučení dodělali nástavbou maturitu.

Fyzické testy se skládají ze čtyř částí, člunkový běh, celomotorický test, kliky a běh na jeden kilometr. Fyzické testy lze v případě neúspěchu po natrénování opakovat. Ověření osobnostní způsobilosti je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů, které jsou potřebné pro výkon služby u Policie České republiky. V jeho průběhu uchazeči vyplňují osobnostní dotazníky a hovoří s nimi psycholog.

Ověřování které způsobilosti je největší síto u uchazečů?

Dlouhodobě jsou to osobnostní testy. Úspěšnost se u nich pohybuje mezi sedmačtyřiceti a padesáti procenty. V případě neúspěchu lze tyto testy opakovat po dvou letech. Poslední dobou mají ale uchazeči stále větší problém se splněním fyzických testů. Nahrává tomu dnešní doba, kdy lidé tráví více času u displejů a méně času sportem. U fyzických testů je velkou výhodou to, že se mohou opakovat a uchazeč tak v případě neúspěchu může vylepšit svoji kondici a přijít k fyzickým testům znovu, aniž by jeho přijímací řízení bylo zastaveno. Kritéria fyzických testů nejsou nijak extrémně náročná a zvládnout je může uchazeč ve věku čerstvého absolventa školy, ale i muži a ženy v produktivním věku.

ROZHOVOR: Dva mladí policisté zachránili život muži při požáru. Udělal by to každý, tvrdí

Je něco, co by uchazeče rovnou vyřadilo z přijímacího řízení? Například brýle, tetování nebo třeba výška?

Nic z vyjmenovaného není důvodem automatického vyškrtnutí žádosti o přijetí do služebního poměru. Vezmu to popořadě. Pokud uchazeč nosí brýle, individuálně se posuzuje počet dioptrií a druh oční vady, kterou uchazeč má. A i v případě velkého počtu dioptrií nebo odstranitelné oční vady, které by už byly posouzeny jako překážka pro výkon služby, máme policisty, kteří v průběhu přijímacího řízení podstoupili oční korekci a poté splnili zdravotní kritéria a přijímací řízení úspěšně dokončili. Co se týče tetování, tak tetování na těle v místech, kde je kryje letní uniforma, se neřeší. Pokud je někdo tetován na místech, kde by bylo vidět, například na pažích, může nastoupit do služebního poměru, ale v době služby musí mít tetování skryto pažním návlekem v tělové barvě. Tetování na ostatních částech těla, doposud nevyjmenovaných, se posuzuje individuálně. A co se týče výšky, tam je to jednoduché, pro nástup k Policii České republiky není určen žádný výškový limit.

Na které pozice se k vám lidé mohou hlásit?

Nově nastupující začínají na obvodních odděleních, dopravních inspektorátech nebo na odboru cizinecké policie. Na obvodních odděleních jako policisté služby pořádkové policie chrání a zajišťují veřejný pořádek a řeší trestní a přestupkové řízení. Dopravní policie se stará o bezpečnost a plynulost silničního provozu a cizinecká policie zajišťuje ochranu vnějších hranic Schengenského prostoru. Další možností je nástup na oddělení hlídkové služby nebo pohotovostní a eskortní oddělení, kde slouží ti, kteří mají rádi adrenalin. To jsou policisté takzvaných prvosledových hlídek, poznáte je podle černé uniformy a jezdí tam, kde je potřeba rychle a rázně zasáhnout. Kromě toho zajišťují například i veřejný pořádek na demonstracích, na sportovních utkáních, zatýkají nebezpečné pachatele, provádí eskorty a tak dále. V nejbližší době se bude otvírat nové Oddělení hlídkové služby v Přerově. Noví policisté a policistky slouží vždy v hlídce společně se zkušeným kolegou, takže nemusí mít obavy ze zapracování.

Jaké jsou platové podmínky?

Během prvního roku, kdy se připravují na výkon služby, mají služební příjem ve výši 24 220 korun měsíčně. Po ukončení roční přípravy se jejich služební příjem ihned zvedne na minimálně 29 440 korun. Toto je základ a dá se říct, že každý má výši příjmu ve svých rukou. V odpovědi na Vaši otázku mohu říci, že před chvílí jsem byl u pana ředitele, který podepisoval zvýšení služebního příjmu pro policistku, který se po dvou letech služby zvedá na 32 tisíc korun a policistovi po třech letech služby na 34 tisíc korun. Navyšování služebního příjmu může být poměrně značné.

Průměrný služební příjem policistů a policistek v Olomouckém kraji za rok 2018 činil 41 433 korun. Všem je v rámci takzvaného platového automatu navyšován služební příjem každé tři roky.

Co musí noví policisté a policistky po nástupu absolvovat?

Ihned po nástupu absolvují nástupní přípravu v Praze na Policejní akademii. Tento kurz probíhá v pracovní dny a trvá necelý měsíc. Po ukončení je jim přidělena služební zbraň a nastupují na základní odbornou přípravu. Tu si představte jako studijní nástavbu, kde se vyučuje teorie, zejména trestní a přestupkové právo a zároveň se procvičují i situace, se kterými se mohou policisté setkat při výkonu služby, včetně výuky střelby a sebeobrany. Převážná část základní odborné přípravy probíhá od pondělí do pátku v době od půl sedmé do patnácti hodin s volnými víkendy v policejním vzdělávacím zařízení. Snažíme se policistům vycházet vstříc, proto z osobních důvodů, pokud to kapacita škol dovolí, mohou základní odbornou přípravu absolvovat buď v Holešově, Brně nebo v Praze. Po dobu základní odborné přípravy mají nárok na ubytování a stravu zdarma a na proplacení cestovních náhrad. Dobu mimo výuku nemusí trávit v areálu školy, mohou se vracet za rodinami. Co je důležité, už po dobu této roční přípravy pobírají služební příjem ve výši 24 220 korun měsíčně a po šesti měsících od nástupu obdrží jednorázově náborový příspěvek ve výši 75 tisíc korun. Základní odborná příprava je tak dlouhá proto, aby měli dostatek času se naučit vše, co budou potřebovat pro výkon služby a pro jejich další služební kariéru.

ROZHOVOR: Záchrana života a vyřešené případy mi dělají velkou radost, říká Tomáš Kubíček

Jsou vysokoškolsky vzdělaní uchazeči nějak zvýhodněni?

Absolventi jakéhokoliv vysokoškolského oboru mají u nás rychlejší kariérní růst. A opět není důležité, jaký obor na jaké vysokoškolské škole vystudovali. Například absolvent pedagogického nebo ekonomického oboru se může velmi dobře uplatnit třeba na službě kriminální policie a vyšetřování. Policisté, kteří vysokoškolské vzdělání nemají a chtěli by si je dodělat, mohou studovat při zaměstnání.

Mají policisté nějaké další benefity?

Nově nastupující policisté dostávají náborový příspěvek ve výši 75 tisíc korun. Jejich fond výkonu služby je 7,5 hodiny denně, tedy 37,5 hodiny týdně. To je o půl hodiny denně méně než ti, jejichž zaměstnání se řídí zákoníkem práce. Každý policista má nárok na 6 týdnů placené dovolené ročně. Po 15 letech služby navíc ještě nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů ročně, který čerpá buď formou sportovních aktivit v okolí místa bydliště, nebo jako ozdravný pobyt v lázních.

Co dalšího policistům nabízíte?

Benefitů je celá řada. Zaměstnavatel dává příspěvky na dovolenou nebo na tábory pro děti, přispívá na penzijní nebo životní pojištění. Policisté pobírají nezkrácený služební příjem po dobu 9 dnů, kdy ošetřují nemocné dítě mladší 10 let a také po dobu prvního měsíce jejich nemoci. Při službách přesčas nebo ve svátek policisté čerpají poté náhradní volno nebo dostanou zaplaceny příplatky. V poslední době také velké množství firem nabízí policistům různé slevy na nákup zboží nebo na služby, vybavuji si například, že velká oděvní firma již několik let v prosinci poskytuje slevu 50 procent na nákup obleků a oděvních doplňků.

Jaké jsou možnosti uplatnění u Policie České republiky?

Obrovské. Po získání zkušeností na základním útvaru, ti co chtějí, mohou využít možností kariérního růstu a na základě své žádosti nebo cestou výběrového řízení mohou přejít na vyšší pozici v rámci stejného útvaru nebo na jiný útvar. U Policie České republiky jsou opravdu široké možnosti uplatnění v různých oborech, například dopravě se věnují policisté dopravních inspektorátů a dálničního oddělení. Policisté na odděleních obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování šetří třeba majetkovou trestnou činnost od krádeže v supermarketu až po krádeže v hodnotě milionů korun, násilnou trestnou činnost od zlomeného nosu až po vraždu, ale také trestné činy související s dopravou, pracovní úrazy, mravnostní trestnou činnost, trestnou činnost mládeže nebo páchanou na mládeži, extrémismus a tak dál. Na odděleních hospodářské kriminality se zase vyšetřuje IT kriminalita, daňové trestné činy, případy ekologických havárií, trestná činnost související s padělky bankovek a podobně. Ti kdo ovládají cizí jazyky, najdou uplatnění u cizinecké policie nebo na zahraničních misích. Psychologové zase zajišťují zkoumání uchazečů o práci u policie, ale také poskytují psychologické služby například obětem trestných činů nebo jejich rodinným příslušníkům. Učitelé v resortních školách připravují nově nastupující na výkon jejich služby a také vyučují ostatní policisty v rámci různých kurzů. Na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policisté řeší vše, co souvisí se střelnými zbraněmi a zbrojními průkazy a zároveň provádí například kontroly myslivců na honech. Kriminalističtí technici zajišťují stopy na místě činu, policisté z oddělení služební kynologie cvičí přidělené psy a ty potom využívají například při zadržení pachatelů. Vše co jsem vyjmenoval, jsou pouze příklady. Oborů policejních činností je ještě mnohem více.

Co byste na závěr sdělil těm, kteří zvažují službu u Policie České republiky?

Práce u policie je atraktivní, různorodé a smysluplné zaměstnání s velkými možnostmi kariérního růstu, i když to tak pod dojmem dob minulých část společnosti stále ještě nevnímá. Tvář policie se pozitivně mění a přibývá těch, kteří nám za naši službu vyjadřují podporu. I ti, kteří našemu povolání nefandí, jsou pak rádi za naši pomoc, jsou-li napadeni, ztratí-li se jim někdo blízký nebo když potřebují rychlou pomoc při dopravní nehodě. Nástupem k Policii České republiky se stáváte členem velké organizace, v celé České republice je více než 43 tisíc policistů a policistek. Když například pojede policista i soukromě do jiného města, kde bude potřebovat radu nebo pomoc a obrátí se na kteréhokoliv kolegu, ve většině případů se mu dostane rady i pomoci. Často toto platí dokonce, i když jede do zahraničí. Policisté se společně umí i bavit a sportovat, pořádají například různé sportovní akce, pochody, turnaje, zápasy v různých sportovních odvětvích, od střelby až třeba po volejbal nebo běh. Tyto akce bývají na různých úrovních, od okresních přes celorepublikové až po mezinárodní.

Pokud chcete pracovat u Policie České republiky, vyplňte krátký formulář:

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

Foto Policie ČR, Ivo Spisar

Štítky Policie ČR, nábor, volná pracovní místa, volná pracovní místa policistek, volná pracovní místa policistů

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.