úterý 26. září 2023 Andrea

Politická korida: Jak vidí zastupitelé budoucnost projektu Olomouckého hradu?

Projekt Olomoucký hrad je ambiciózní plán, jak zkrášlit, oživit a celkově více zpřístupnit areál v okolí katedrály sv. Václava. Součástí projektu měla být i oprava letního kina, kde měl vzniknout parčík, amfiteátr, čítárna nebo restaurace. Počítalo se i s tím, že by z ulice Dobrovského vznikl přístup, kterým by se do areálu letního kina a ke katedrále dostávali turisté i Olomoučané. Předpokládané náklady byly 120 milionu korun. Po sporech na radnici však byl nakonec projekt smeten ze stolu. Dnes se ptáme zastupitelů, jak s odstupem času nahlíží na celý projekt…

Otázka redakce

Jak nahlížíte na celou problematiku projektu Olomouckého hradu? Realizovat, či nerealizovat? Proč?
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve středu 31. března v 9:00, předsedové či jejich zástupci, měli čas odpovědět do pondělí 4. dubna, do 12:00.

Miroslav Marek  (KSČM)

Projekt Olomoucký hrad se pokusil vyřešit přístup na Václavské náměstí z ulice Dobrovského přes areál letního kina průchodem přes hradby. Na trase měly být vybudovány také vyhlídky z hradeb na místech původních dělových palpostů, nebo autobusové zastávky v ulici Dobrovského. Realizace takto zamýšlené trasy by určitě zvýšila atraktivnost Dómského návrší a mohla by přivést návštěvníky do této lukrativní turistické oblasti. Navržené řešení však bylo přehnaně velkorysé a tomu odpovídaly také předpokládané náklady na realizaci projektu.

Bohužel celá příprava projektu byla po stránce technické i organizační nezvládnutá. Když se konečně po několika letech podařilo připravit celý projekt k projednání v zastupitelstvu, byl konec volebního období a zastupitelé nebyli ochotni zavázat příští zastupitelstvo značným úvěrem, bez kterého nebyla realizace projektu možná.

Projekt Olomoucký hrad je typickým příkladem, jak dobrá myšlenka může být nekompetentní prací odpovědných pracovníků zničena ještě před zahájením realizace.

Pokud by chtěl tuto myšlenku někdo vzkřísit, musí jen nejprve předělat do realistické formy.

Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Projekt Olomouckého hradu ve své původní podpobě je již "mrtvý", takže realizovat nejde. Minulé zastupitelstvo města pár týdnů před koncem funkčního období rozhodlo, že neschválí potřebnou (asi stomilionovou) investici nutnou pro realizaci projektu a k čerpání přislíbených peněz z EU tak nedošlo. Od té doby, v závislosti na daném rozhodnutí, se situace změnila: co mám informace, tak Metropolitní kapitula připravuje rekonstrukci budov na Václavském náměstí jiným způsobem a v jiném rozložení a současně vedení města rozhodlo prostory Letního kina předat vybranému zájemci do dlouhodobějšího nájmu, neboť unikátní prostory na městských hradbách si zaslouží oživit a zvelebit.

Za tímto účelem byla vedením města a zástupci majetkoprávní komise vyhlášena soutěž na nájem areálu Letního kina a v nejbližších době bude znám uchazeč, který dostane prostor Letního kina s přihlelým zázemím a občertvením "do správy". Věřím, že tyto kroky přispějí k oživení a zvelebení areálu a do budoucna se podaří získat finanční prostředky i na opravu samotného amfiteátru a přilehlých hradeb, jakož i na jeho zpřístupnění ze spodního parku.

Ivo Vlach (TOP 09)

Odpověď na otázku "Realizovat, či nerealizovat projekt Olomouckého hradu?", nelze odbýt jednoslovnou odpovědí. Místo samotné si i díky jeho historickému významu zkulturnění a zpřístupnění jistě zaslouží.

Jak tomu však mnohdy bývá, od dobrého nápadu k realizaci prošel projekt strastiplnou cestou, při které byly kladeny nejrůznější požadavky, tu ze strany památkářů, onde ochránců přírody a projekt postupně bobtnal. Na počátku příprav by si nikdo nedokázal představit ani ve snu, že výsledná hodnota projektu bude dosahovat částky blížící se 130 mil.Kč. V tuto dobu jsme se s detaily projektu seznámili i my, noví členové Rady města Olomouce za TOP 09. Po celou dobu jsme se k tak vysoké investici stavěli velmi zdrženlivě, žádali jsme její snížení, ale pod 100 mil.Kč se to stlačit nepodařilo. To jsme pořád považovali za plýtvání penězi a to bez ohledu na skutečnost, že velká část těchto peněz by byly prostředky daňových poplatníků ze západní Evropy prostřednictvím fondů EU. Proto jsme projekt nepodpořili a za tímto si i nadále stojíme.

Jsem rád, že Olomoucká kapitula se rozhodla převzít k realizaci část projektu a budu se zájmem sledovat její snažení o zkulturnění tohoto místa. 

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Především je nutno podtrhnout, že z historicko-kulturního, ale i správního hlediska, patří Olomoucký hrad k nejvýznamnějším památkám města, s výrazným nadregionálním přesahem. Proto může být pro Olomoučany smutné, že je nyní  prostor podhradí  a letního kina nevlídný a mrtvý. Přitom toto historicky atraktivní místo má velký volnočasový, rekreační i turistický potenciál. A do takových míst má z dlouhodobého hlediska rozhodně smysl investovat. Navíc se jedná o městský majetek, o který by mělo město přinejmenším nějak pečovat, a ne jej nechat chátrat. 

Když už nejsou peníze v řádu stomiliónu na opravdu snad příliš velkorysý "projekt Olomouckého hradu", se všemi těmi chodníky, zpevněnými plochami, parkovými úpravami, amfiteátrem, restaurací, petangem, expozicemi, kabinety, labirinty, přístavištěm a autobusovým parkovištěm, tak by se rozhodně měly najít peníze alespoň na základní údržbu technických sítí, aby bylo možno areál alespoň nějak smysluplně využívat. Přimluvil bych se také za propojení Václavského náměstí  s Dobrovského ulicí  přes bránu Všech svatých, i když snad v méně reprezentativní podobě, než v jaké předpokládá projekt Olomouckého hradu. Potom by městem připravovaný dlouhodobý pronájem areálu mohl být více atraktivní jak pro budoucí nájemce, tak i pro samotné návštěvníky a uživatele.

Z obecnějšího pohledu je třeba zamyslet se  nad tím, zda má vůbec město dlouhodobější kulturní vizi a koncepci. Zatímco prostor letního kina od devadesátých let chátrá a na jeho údržbu a základní obnovu město rezignovalo, nerozpakovalo se např. v minulém roce přispět milion na úpravu prostranství v korunní pevnůstce, i když není vlastníkem tohoto, jinak bezpochyby pro město přínosného kulturně-vzdělávacího zařízení. Otázkou zůstává, zda jsou dvě takové velké venkovní scény, jako Korunní pevnůstka a zatím nerealizovaný projekt Olomouckého hradu, pro naše měst o dlouhodobě ekonomicky udržitelné.

Jan Holpuch (ODS)

Ostranění betonového, normalizačně předimenzovaného a dnes naprosto zdevastovaného areálu letního kina a jeho nahrazení decentním zazemím pro pořádání kulturních akcí pod širým nebem? Revitalizace území mezi hradbami a vysazení odpočinkové zahrady pro relaxaci Olomoučanů? Zpřístupnění nejatraktivnější lokality našeho města turistům a vytvoření standardního návštěvnického zázemí? Tohle všechno měl být projekt Olomoucký hrad. Nebude...

Zablokování jeho realize v momentě, kdy byly vyřešeny všechny otázky památkové ochrany, životního prostředí, projekt měl stavební povolení a bylo zajištěno spolufinancování z EU, proto pokládám za kratkozraké a zásadně chybné. Snad se alespoň v budoucnu podaří nějaké příští politické reprezentaci tuto chybu napravit...

Filip Žáček (ČSSD)

Stamilionový projekt Olomouckého hrad v takové podobě a rozsahu, jak byl prezentován v závěru minulého volebního období, je nad možnosti města. Dotčenou lokalitu Dómského návrší však přesto vnímáme jako velmi cenou část historického jádra města, která si zaslouží náležitou pozornost. Jsme však přesvědčeni, že cestou je postupný rozvoj této části městské památkové rezervace směřující k jejímu zatraktivnění pro Olomoučany i turisty. S tímto přístupem k Dómskému návrší jsme podnikli již několik konkrétních kroků. Vytvořili jsme podmínky metropolitní kapitule, aby mohla v případě zájmu na svých objektech realizovat některé prvky tohoto rozsáhlého projektu. Před několika dny jsme zahájili rozsáhlou opravu hradební zdi v Pekární ulici v hodnotě 2,4 milionu korun, která vrátí této části barokního opevnění její dřívější podobu. Nemalou pozornost věnujeme také rozsáhlému prostranství pod Olomouckým hradem tvořící areál letního kina. Zde jsme iniciovali vyhlášení soutěže na dlouhodobý pronájem areálu, jehož cílem je motivovat vítěze v soutěži, aby v prostoru provedl takové úpravy, které z něj opět učiní místo, kde se budou lidé cítit dobře. Samotná soutěž byla jasným signálem, že nám na prostoru hodně záleží, proto jsme již v podmínkách kladli značný důraz na kvalitu záměru a výše nájmu byla tentokrát upozaděna. Do soutěže se přihlásili tři zájemci a rada na některém ze svých nejbližších zasedání zřejmě vyhlásí vítěze.  

Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc)

Předně je třeba říct, že projekt Olomouckého hradu tak, jak byl plánován před rokem 2014, již není aktuální. Celý tento projekt měl rozpočet asi 100 milionů korun, což v situaci, kdy město Olomouc hledá prostředky na provoz kde jen může, je obrovská suma, kterou i v případě, že by většinu z ní pokryla dotace, si nemůžeme dovolit, a to přesto, že by byl projekt možná turistickým lákadlem. 

Můj názor na tento projekt je nerealizovat, alespoň ne v té podobě, v jaké byl zamýšlen. S chátrajícím areálem letního kina je potřeba něco udělat, na tom se shoduje prakticky celá politická reprezentace města. Rozhodli jsme se proto před výtěžkem z pronájmu prostor letního kina upřednostnit způsob jeho využití a bude tedy na budoucím nájemci areálu, aby jej uvedl do návštěvnicky komfortního stavu a přilákal do něj lidi. Věřím, že tento prostor ožije i bez finančně nákladného projektu Olomouckého hradu.

 

Miroslav Žbánek (ANO 2011)

Projekt "Olomouckého hradu" považuji za symbol promarněné investiční a dotační příležitosti. Realizace projektu byla jedním z hlavních cílů tzv. Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Olomouc. Na tento projekt byly předem vyčleněny evropské dotace, které pokrývaly 85% celkových investičních nákladů. Z nepochopitelných důvodů vedení města začalo celý projekt opakovaně měnit, nafukovat a po výtkách dotačního úřadu zase zmenšovat, až byl nakonec předložen v podobě, kdy bylo možné dotaci poskytnout. Dotační úřad městu schválil dotaci ve výši 60 mil Kč!! Stačilo jen projekt realizovat. Místo toho město od projektu odstoupilo. Uváděný důvod, tj. celková výše  nákladů, je však zástupný. Pravým důvodem byly sankce od dotačního úřadu za jiné projekty. Kvůli neproplaceným dotacím ve výši desítek miliónů korun tak nebyly v rozpočtu prostředky na realizaci rekonstrukce areálu Přemyslovského hradu a Václavského náměstí. To, že za přípravu a opakované změny projektu město zbytečně utratilo 4 mil. Kč je v celém příběhu jen jeden ze smutných střípků.

Věřím, že se podaří olomouckému arcibiskupství realizovat, alespoň část projektu, která umožní sanaci této jedné z nejcennějších památek města i kraje a v budoucnu dojde i na zatraktivnění a daleko lepší zpřístupnění celého prostoru pro turisty a obyvatele města. 

Projektů, které v důsledku nekompetentního řízení skončily v šuplíku bylo daleko více. Uvidíme, zda se vedení města ze svých chyb poučilo. Stály nás desítky miliónů korun.

 

Čtěte více:

Autoři | Foto Honzayk - Photo & Design

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.