pátek 14. června 2024 Roland

V kauze výměny lamp na Horním náměstí padlo rozhodnutí soudu. Co na to zastupitelé?

Jistě jste již slyšeli o sporu, jež vnikl na základě výměny lamp na Horním náměstí v Olomouci. V pondělní politické koridě jsme se zeptali jednotlivých zastupitelských klubů, jak se jejich zástupci dávají na celou kauzu a co říkají na rozhodnutí soudu.

O celém tématu si můžete přečíst zde.

Otázka redakce

Soud v minulých dnech rozhodl o tom, že město porušilo výměnou lamp na Horním náměstí autorská práva a musí architektovi Janu Šépkovi zaplatit 100 tisíc korun za způsobenou újmu, navrch se mu musí omluvit. Lampy ale na Horním náměstí zůstanou. 

Jak se díváte na celou kauzu? Jak hodnotíte výsledek sporu? Myslíte si, že výměna lamp na Horním náměstí byla chyba?
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem v sobotu 30. duba v 10:00, předsedové či jejich zástupci, měli čas odpovědět do pondělí 2. května, do 16:00.

Miroslav Skácel (KSČM)

Osvětlení na horním náměstí tak, jak jej navrhl architekt J. Šepek bylo kritizováno od prvopočátku. Vzpomínám si jak náměstek primátora Ing. Látal jezdil po náměstí s měřičem luxů. Sám jsem si zdůvodňoval toto osvětlení jako, tmu ze které mají vystupovat architektonické skvosty (trojice, paláce apod. ).

Brzy jsem nabyl přesvědčení, že to ale není to pravé ořechové. Byl jsem rád, když na popud primátora JUDr. Majora došlo k výměně lamp. I těch několik luxů navíc změnilo tvář Horního náměstí. Musím se přiklonit k vyjádření současného primátora doc. Staňka: „Otázkou je, nakolik se práva autorů vztahují na studii a nakolik na dílo samotné. Na prostor, který jednak má konkrétního vlastníka a za druhé slouží veřejnosti, protože se přece nejedná o umělecké dílo v galerii, ale o frekventovaný veřejný prostor.“
 

Petr Daněk (ProOlomouc)

Rekonstrukce Horního náměstí z 90. let minulého století je vysoce kvalitní architektonické dílo. Závidí nám jej lidé z celé republiky. Přestože autoři za tuto rekonstrukci získali řadu ocenění, z úst olomouckých radních zní už více než deset let pouze spílání.

Po rekonstrukci se náměstí léčilo s některých dětských nemocí. Dodavatelem špatně vyrobené lavičky jsou již vyměněny za kvalitní, mosazné plechy byly zdrsněny. Jedna dětská nemoc ještě doléčena není, náměstí má špatné osvětlení. Původně byly autory navržené lampy s nepřímým osvětlením, které by podle odborného výpočtu zvýšily osvětlenost pěších zón o 90% a vozovek o 175% s výrazně nižším oslněním od svítidel. S těmito světly tedy mohla olomoucká ODS s rezervou splnit své volební heslo „Rozsvítíme Horní náměstí ;“. Nepochopím tedy, proč se Martin Major rozhodl k tak diletantskému kroku a vybral na náměstí lampy, které svítí prakticky stejně jako ty předchozí s tím, že do tak originálního prostoru, jakým Horní náměstí je, se tyto katalogové výrobky nehodí. Necelý rok po výměně lamp bylo měřením zjištěno, že hodnoty osvětlenosti a rovnoměrnosti vypočtené z naměřených hodnot nevyhovují požadavkům normy!

Prvoinstanční soud nyní nepravomocně rozhodl, že výměnou lamp došlo ke znehodnocení autorského díla. Soudkyně Martina Telcová mimo jiné konstatovala: „I kdyby byla výměna lamp osvětlení vynucena z důvodu špatného technického stavu, nic nebránilo tomu, aby žalovaný s autorem díla, který ho notabene opakovaně oslovil, jednal a neprovedl změny takového rázu bez jeho souhlasu a aniž by ho před tím jakkoliv uvědomil. Důvody bezpečnostní, nízké svítivosti a ekonomické nemohou prolomit ochranu duševního vlastnictví, požívající absolutní ochrany.“ Vystihla tak možná to podstatné. Představi telé olomoucké radnice se a autory už desetiletí nebaví. Přál bych si, aby byla konečná podoba náměstí dílem koncepční tvorby autorů, nikoli vynucena pravomocnými rozsudky. 
 

Aleš Jakubec (TOP 09)

Architekt Šépka, který Olomoucké Horní náměstí označil za své, musí nepochybně trpět tím, že na něm nejsou jeho lampy. Snaží se dokonat své dílo a to navzdory názorům značné části obyvatel města. Výběr současných lamp vzešel z rozhodnutí pracovní skupiny, složené jak z politiků, tak i odborníků. Osobně si umím představit lampy jiné, třeba historizující, stejně tak si na Horním náměstí umím představit stromy či jinou zeleň. Bohužel v tomto případě jsou podle soudu rozhodující autorská práva, která dokonce přecházejí na potomky. Kdo tedy bude rozhodovat za pana architekta, jaké tu budou lampy za 50 let? Znamená to, že bez jeho vůle zde nelze a ani v budoucnu nepůjde nic změnit?

Podle mého názoru tím pan architekt dělá svým kolegům medvědí službu. Osobně si moc nedokážu představit, že bychom po této zkušenosti vyhlásili v Olomouci další architektonickou soutěž svázanou takovými pravidly. Rozhodnutí soudu sice může odpovídat právním předpisům, to však ještě neznamená, že s ním musím souhlasit a považovat ho za správné morálně. Navíc, to nepochybně není konec. Rozhodnutí soudů se mění dokonce častěji než politické reprezentace. Věřím, že selský rozum vyhraje.

Mimochodem, na základě osobních debat s některými olomouckými architekty vím, že původně navrhované lampy „plácačky“ taktéž nepovažují za vhodné. Dokonce i z opozičního hnutí, které jinak stavovsky práva architekta Šépky proti městu hájí. 


Antonín Staněk (ČSSD)

Celý tento spor má několik rovin. Předně je třeba si zodpovědět otázku, zda je v tomto případě právo vlastnické nadřazeno právu autorskému. Já říkám, že ano, protože náměstí, po kterém denně projdou tisíce lidí, není dílem v galerii, ale veřejným prostranstvím, jež musí být 100% funkční. Pro mě osobně ani pro město není ještě celý spor u konce, protože se vůči rozhodnutí krajského soudu určitě odvoláme. Co se týče sporné výměny lamp, tak je třeba zdůraznit, že byla naprosto legální a s ohledem na stav předchozích svítidel i nezbytná.


 

Martin Major (ODS)

Předně je třeba uvést, že nelze hodnotit výsledek sporu, protože doposud nebylo pravomocně rozhodnuto. Rozhodl pouze soud prvního stupně, proti rozhodnutí je podáváno odvolání. Z toho je také zřejmé, jak se dívám na celou kauzu.  Výměnu lamp na Horním náměstí nepovažuji za chybu, ale naopak za nezbytný krok, a to nejen pro jejich nevyhovující technický stav, ale i pro zlepšení světelného komfortu na náměstí. Statutární město Olomouc jako vlastník a investor nechce být jen jakýmsi trvalým "vazalem" jednoho z architektů tohoto projektu. 

Soud se zabýval tvrzeným zásahem do autorských práv, aniž by v rozhodnutí dostatečně vysvětlil, v čem spatřuje u tohoto projektu naplnění základních požadavků pro případnou ochranu takového architektonického díla, zejména  požadavků na jeho jedinečnost či neopakovatelnost, individualitu a původnost, a to i při uvážení výsledné realizace. Například německá či francouzská právní věda zavedla pojem "díla malé mince" (Werke der Kleine Münze , oeuvres de petit valeur) pro díla postrádají individualizační rysy nebo je mající jen v zanedbatelné míře, která není dostatečná k rozlišení jednotlivých děl. Rozpory mezi autorským právem architekta a vlastnickým právem investora vždy byly a budou, avšak ne všechna architektonická díla si zaslouží takový stupeň ochrany jejich autorských práv, že převáží nad právy a oprávněnými požadavky vlastníka, zejména za situace, když výsledný stav po realizaci nenaplňuje to, co se od něj očekávalo.
 

Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc)

Vyjadřovat se k této otázce pro mne není jednoduché. Jakékoliv komentáře právního sporu bez kompletní znalosti spisového materiálu jsou vždy jen spekulacemi a vyjadřováním názoru, který tím pádem nemusí být neotřesitelný a mohl by se změnit, pokud bych celý spis znala...

Počátky tohoto sporu je potřeba hledat už někde kolem roku 1996, kdy byla podepsána smlouva o dílo se sdružením architektů, kde architekt Šépka byl jedním z nich. Neznám všechnu dokumentaci, která se k předmětné kauze vztahuje, ale měla jsem možnost seznámit se se samotnou smlouvou o dílo, z níž nevyplývá pro město Olomouc bohužel žádné oprávnění s dílem libovolně nakládat. Zde je podle mého názoru kámen úrazu a jádro sporu, protože pokud by smlouva obsahovala oprávnění vlastníka s dílem disponovat, tj. např. měnit jednotlivé jeho části bez nutnosti získávat souhlas autorů, nemusel by zřejmě tento spor vůbec vzniknout.

K výše uvedenému však je nutné dodat, že rozsudek není pravomocný, Statutární město Olomouc podalo odvolání a o celé věci tak bude rozhodovat ještě vrchní soud. S hodnocením bych proto ráda počkala až na úplné skončení tohoto případu.

A co se názoru na způsob řešení výměny lamp a jejího načasování týče, domnívám se, že k takto vyhrocenému sporu nemuselo vůbec dojít, pokud by se neblížily komunální volby a ODS by před těmi minulými volbami neslibovala na billboardech, že „rozsvítíme Horní náměstí“...

Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Na dotaz redakce nezareagoval.

 

 

 

 


 

Miroslav Žbánek (ANO 2011)

Na dotaz redakce nezareagoval.

 

 

 

 

 

Čtěte více:

 

Autoři

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.