čtvrtek 25. července 2024 Jakub

Komunální volby 2014 budou jiné než ty předchozí

Novinkou letošní komunálních voleb je především fakt, že poprvé od roku 1990 budou občané Olomouce volit v jednom volebním obvodu, a budou proto vybírat z celkem 582 kandidátů. Právě tato změna s sebou může přinést nejedno překvapení, například už při pohledu na volební lístek - bude pouze jeden, oboustranný, a jeho rozměry mnohé zaskočí.

Ve snaze předejít případným nedorozuměním, přinášíme základní informace, kterým by voliči měli věnovat pozornost.

Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva města Olomouce musí být voličům doručeny do 7. 10. 2014. Je vhodné, aby si voliči upravili hlasovací lístek předem, aby se snížilo riziko jeho možné neplatnosti,

Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let věku a je v Olomouci přihlášen k trvalému pobytu a dále státní občan jiného členského státu EU, který požádal o zápis do dodatku seznamu voličů v souvislosti s dříve konanými volbami do zastupitelstva města, popřípadě požádá o tento zápis do 8. 10. 2014 do 16:00 hodin. Agendu vede oddělení evidence obyvatel, OP a CD, které sídlí na v objektu Palackého 14 (budova NAMIRO).

V těchto volbách nelze hlasovat na voličský průkaz, každý volič hlasuje ve volebním okrsku dle místa svého trvalého pobytu.  To platí i pro nemocnice a jiná zařízení, tzn. pokud bude volič ve dny voleb např. ve Fakultní nemocnici v Olomouci, může zde hlasovat pouze v případě, že má trvalý pobyt ve volebním okrsku, do něhož je tato nemocnice zařazena. V takovém případě nehlasuje ve volební místnosti, ale může požádat o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.

Požadavky na přenosnou volební schránku směřujte, prosím, na tel. č. 730 847 307 nebo na email: alice.pospisilova@olomouc.eu.

Občané s trvalým pobytem v sídle ohlašovny na Horním nám. č. p. 583, spadají do volebního okrsku č. 2 a jejich volební místnost je v ZŠ Komenium na tř. 8. května 29. Volební lístky si mohou vyzvednou na vrátnici radnice.

Způsob letošních voleb klade velké nároky na voliče

Komunální volby probíhají jiným způsobem, než volby do obou komor Parlamentu ČR. Místo samostatných hlasovacích lístků jednotlivých stran voliči obdrží jeden hlasovací lístek, kde budou uvedeny všechny volební strany, které kandidují do Zastupitestva města Olomouce. Na to, jakým způsobem je možné hlasovat, jsme se zeptali tajemníka olomouckého magistrátu Bc. Jana Večeře.

V čem budou letošní komunální volby do Zastupitelstva města Olomouce jiné než v předchozích letech?
Poprvé od roku 1990 občané města Olomouce volí všechny členy zastupitelstva, protože v těchto volbách tvoří Olomouc jeden volební obvod.  V předchozích letech bylo město rozděleno do 5 volebních obvodů a občané volili pouze 9 kandidátů, teď svůj hlas mohou dát až 45 kandidátům.

Kandidáty kolika volebních stran mohou občané volit v těchto volbách?
V těchto volbách kandiduje v Olomouci celkem 14 volebních stran, jejichž kandidáti jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku. Celkový počet kandidátů je 582. Hlasovací lístek, aby obsáhl veškeré povinné informace, je ve formátu A1 a je oboustranný.
Již samotný tento fakt klade velké nároky na voliče.

Jakým způsobem mohou voliči hlasovat?
Volič má v těchto volbách 45 hlasů, které může rozdělit mezi libovolné kandidáty či volební strany, a to následujícími způsoby:

1. označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to napříč volebními stranami, v celkovém počtu 45 hlasů,

2. označí křížkem v rámečku u volební strany nejvýše 1 volební stranu . Tak dává všechny své hlasy kandidátům této volební strany v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku nebo

3. může zvolit kompinaci obou způsobů tak, že označí 1 volební stranu a jednotlivé kandidáty v ostatních volebních stranách.  Tak dává přednostně hlasy jednotlivým kandidátům a dále kandidátům označené volební strany v tom počtu, který zbývá do voleného počtu 45 kandidátů  (např. označí 15 jednotlivých kandidátů volebních stran a jednu volební stranu - v tomto případě hlasuje pro 15 jednotlivých kandidátů ostatních volebních stran a prvních 30 kandidátů zvolené strany).

V této souvislosti s dovoluji vyzvat voliče k tomu, aby si hlasovací lístek upravili předem doma. Je potřeba se na úpravu hlasovacího lístku soustředit tak, aby zbytečně volič nezpůsobil neplatnost svých hlasů. Pomohou tím tak i k plynulému průběhu hlasování ve volebních místnostech, kde se očekává, jako obvykle v těchto volbách, vysoká účast občanů.

V jakých případech je tedy hlas neplatný?
Hlas je neplatný zejména jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, případně pokud označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu. Dále pokud volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více než 45 kandidátů, dále v případě přetržení hlasovacího lístku nebo i v případě, že není vložen do úřední obálky. Úřední obálka je obálka, kterou volič obdrží ve volební místnosti a která je opatřena kulatým razítkem se státním znakem, nejedná se o modrou obálku, ve které jsou hlasovací lístky voličům  doručovány. 

Kdy nejpozději dostanou voliči hlasovací lístek?
Hlasovací lístek musí být voličům doručen nejpozději 7. října 2014. V souvislosti s doručováním žádám voliče, aby si řádně označili své poštovní schránky. Voliči, kteří hlasovací lístek nebodrží do své poštovní schránky, jej obdrží ve dny voleb ve volební místnosti.

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.