pondělí 6. února 2023 Vanda

Politická korida: Podporují zastupitelé vypracování Plánu udržitelné městské mobility?

Na olomoucké radnici moc dobře ví, že s dopravou v Olomouci je to problematické. Olomouc by se měla díky připravovanému Plánu udržitelné městské mobility přibližit západoevropským městům a eliminovat slabá místa v dopravní infrastruktuře města. V dnešní politické koridě jsme se ptali jednotlivých zastupitelských klubů, zda-li vypracování plánu podporují a jak na tento projekt nahlíží.

Otázka redakce

Olomouc se chystá vypracovat Plán udržitelné městské mobility. Podporujete tento projekt?
Spatřujete v tomto projektu nějaké nedostatky? Co říkáte na náklady projektu, které jsou odhadovány na 3,1 milionu korun?
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve čtvrtek 14. dubna v 20:30, předsedové či jejich zástupci měli čas odpovědět do pondělí 18. dubna, do 12:00.

Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

KDU-ČSL dlouhodobě podporuje alternativy k automobilové dopravě a snaží se přicházet s opatřeními na podporu veřejné dopravy či ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců. Projekt udržitelné městské mobility má tedy naši podporu, jsme rádi, že se otevře debata o potřebách občanů a věříme, že se získaná data podaří zúročit a vytvořit tak prostor pro kvalitní fungování dopravy ve městě. Nedostatky v projektu zatím nespatřujeme, je teprve v začátcích, ovšem vnímáme riziko v tom, zda se navržená opatření podaří kvalitně realizovat.

 

 

Aleš Jakubec (TOP 09)

Plán udržitelné městské mobility maximálně podporuji. Doprava v Olomouci ještě možná nekolabuje, ale většina obyvatel, včetně mě, vnímá, že problémy s dopravou máme. Nejde ale jen o dopravu. Jedná se o parky, chodníky nebo o to, jak vypadají ulice, ve kterých žijeme. Vznikla značka Spokojená Olomouc, která má být prostředkem komunikace mezi obyvateli, námi politiky a zpracovatelem. Společně chceme hledat možnosti, jak v Olomouci zlepšit život. 

Plán udržitelné městské mobility je téměř dvouletý projekt, na kterém pracuje několik lidí každý den a je velice komplexní. Bude obsahovat analýzy, možnosti vývoje Olomouce, návrhy opatření do budoucna a také řadu akcí pro obyvatele. Možná rizika (zejména, že se projekt nepodaří dotáhnout do zdárného konce) se snažíme eliminovat úzkým kontaktem se zpracovatelem projektu. Otázkou samozřejmě je, jak a kdy budou navržená opatření realizována. To jsou další rizika a chceme proto, aby se na zapracování podíleli politici, aby se s plánem udržitelné městské mobility sžila jak koalice, tak i opozice.

Pokud, jde o částku za zpracování plánu mobility, tak tu vzhledem k rozsahu prací považuji za adekvátní. Dokonce bych si dovolil říci, že snad jakákoliv racionálně vynaložená suma, která přispěje ke zlepšení života lidí ve městě, má smysl. Je nutné říci, že nejdražší nebude zpracování plánu, ale následná realizace z něho plynoucích návrhů.
 

Miroslav Marek (KSČM)

Současná dopravní situace, bez ohledu, zda chceme mluvit o městské dopravě, individuální dopravě, statické dopravě, kolařích nebo chodcích, slušně řečeno, není dobrá. Je to pouze otázka času, než některá oblast zkolabuje. To se jasně ukazuje nyní, při uzavírce Tř. Svobody. Je rozhodně správné, že se město rozhodlo tuto oblast života města řešit. Z tohoto pohledu rozhodně zpracování Plánu udržitelné městské mobility podporujeme, a jsme připraveni se na jeho zpracování podílet.

Plán musí vyřešit komplexně všechny druhy dopravy tak, aby doprava byla přívětivá ke všem účastníkům dopravního provozu. To rozhodně nebude jednoduchý úkol. Zpracovatel projektu bude muset prokázat vysokou profesionalitu a současně schopnost správně vyhodnotit získané podklady a navrhnout řešení. Odhadované náklady na zpracování projektu se zdají vysoké, ale vezmeme-li v úvahu požadovaný rozsah projektu, nepřipadají nám přemrštěné.


Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc)

Plán udržitelné mobility, který nedávno začala zpracovávat olomoucká radnice, je důležitým dokumentem, nebude ovšem všespásný. Pokud bude zpracován dobře, mohl by nám pomoci hledat takové způsoby dopravy, abychom v budoucnu nemuseli stát v kolonách, což se týká jak řidičů automobilů, tak cyklistů a chodců. Plán udržitelné mobility se věnuje tomu nejzásadnějšímu – a to jsou dopraví návyky občanů města a způsobů, jak je změnit nebo alespoň usměrnit. Řešením udržitelné mobility v budoucnu bude podle mého názoru nalezení motivace lidí, kteří dnes k dopravě přes území Olomouce používají osobní automobil, k tomu, aby zvolili jiný druh dopravy. Nebude už důležité, zda tím jiným druhem dopravy bude autobus, tramvaj, kolo či vlastní nohy. Důležitá je ta alternativa. Protože problémem je množství aut v ulicích a každé auto, které nevyjede, se počítá. V tomto ohledu je částka vynaložená na zpracování tohoto klíčového dokumentu adekvátní, nicméně bude velmi záležet na tom, jaké výstupy přinese a jak budou následně vedením města naplňovány.
 

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Projekt podporujeme a rádi bychom se na jeho výsledné podobě spolupodíleli. Nominovali jsme proto do řídícího výboru našeho odborníka na problematiku dopravy a veřejného prostoru Petra Daňka. Pan náměstek Jakubec, který má celý projekt na radnici ve své gesci, mi zatím sdělil, že kvůli osobním antipatiím jej do výboru doporučovat nebude. Zatím tedy nevíme, zda a jak se budeme moci na projektu podílet. Plán udržitelné městské mobility je jistě příležitostí, jak promyslet pestřejší, přívětivější a efektivnější dopravu ve městě a lepší využívání veřejného prostoru. 

Samotný projekt mobility, třebaže by reflektoval moderní světové trendy v dopravě, je věc jedna, jeho uvádění do praxe je potom věc druhá. Podle našich zkušeností, jak současná koalice dosud řeší městskou dopravu, rekonstrukce ulic, nebo změny veřejných prostorů, máme obavu, že nebude schopná sebelépe připravený projekt realizovat. Jsme rozčarováni z přípravy rekonstrukce ulice 1. máje, ulice 8. května, kde cítíme upozadění potřeb pěších, cyklistů, i návštěvníků. Z připravovaného řešení III. etapy tramvaje na Novosady do Schweitzerovy ulice se obáváme zbytečného bariérového rozdělení navazujících ploch. Alarmující je pro nás absence názoru a diskuze nad budoucí podobou prostoru starého autobusového nádraží a Tržnice. Samotný projekt mobility přístup zainteresovaných a vlivných k evropských trendům nejspíše nezmění. Z tohoto pohledu mi připadá částka 3,1 milionu velice komfortní.
 

Jan Holpuch (ODS)

Plán udržitelné městské mobility považuji za potřebný, přiměřeně drahý a sympaticky ambiciózní projekt. Osobně ho podporuji. Pro doplnění celého kontextu ale provokativně nabízím 3 aktuální dopravní postřehy z Olomouce.

Tento týden proběhne jarní Flora. Největší akce na olomouckém výstavišti, očekáváme přes 60 tisíc návštěvníků. Bohužel ji letos výrazně zkomplikuje rekonstrukce třídy Svobody, která sice potrvá jenom 3 týdny, ale je naplánovaná tak, že se s Florou dokonale časově kryje.

Po loňském kontroverzním rozhodnutí krajského úřadu, kdy na žádost policie došlo k odstranění všech přechodů na Hodolanské ulici, byly v uplynulých dnech znovuobnoveny 3 z nich. Jsou od sebe coby kamenem dohodil a všechny 3 jsou vybaveny semaforem. Doporučuji tuto „hru světel“ absolvovat v ranní špičce.

A konečně, rovněž v těchto dnech se v samém centru městské památkové rezervace, na olomouckém Horním náměstí, objevil radar, který známe z průtahů silnic prvních tříd. Má upozornit řidiče na překročení nejvyšší povolené rychlosti v pěší zóně.

Ve světle Plánu udržitelné městské mobility jsou to možná „banální provozní detaily“. Bavíme se přece o dopravních strategiích, dlouhodobých vizích, o budoucnosti. Ke kýženému pocitu „spokojené Olomouce“ ale možná právě tyhle (vím, že často komplikované) detaily přispívají víc, než jakýkoliv plán. A právě proto jsem přesvědčen, že zasluhují minimálně stejnou pozornost.

 

Filip Žáček (ČSSD)

Tento projekt má podporu celé rady a je třeba také připomenout, že je jednou z podmínek pro čerpání dotačních prostředků na aktivity spojené s dopravou v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že jsme dnes teprve na počátku procesu přípravy plánu, tak se lze těžko vyjadřovat k nedostatkům, které v budoucnu mohou, a také nemusí vzniknout. K nákladům mohu poznamenat pouze to, že je to suma nabídnutá vítězným dodavatelem, který vzešel z otevřeného výběrového řízení. Zastáváme však názor, že je třeba řešit problematiku dopravy v Olomouci koncepčním způsobem, jelikož je realitou enormní nárůst individuální dopravy, se kterým se potýká řada měst nejen v České republice, ale i v zahraničí.



Miroslav Žbánek (ANO 2011)

Na dotaz redakce nezareagoval.

 

 

 

 

 

Čtěte více:

 

Autoři | Foto pixabay.com

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.